Poseł Jarosław Żaczek stwierdził:

- Wielokrotnie słyszeliśmy w Wysokiej Izbie, że zakazu upraw GMO w Polsce nie można wprowadzić w drodze ustawy. Zacytuję słowa pana ministra Plocke: Nie możemy zawrzeć zapisów o zakazie w ustawie, ponieważ Komisja Europejska tego nam nie wybaczy i ukarze karami. Można to zrobić tylko w drodze rozporządzenia, tak jak to zrobiły inne kraje. To nieprawda, panie ministrze. Rzeczywiście, wiele krajów w Europie wprowadziło taki zakaz, ale zostało to oparte na tzw. klauzuli bezpieczeństwa zawartej w dyrektywie nr 2001/18, a ten przepis absolutnie nie precyzuje, czy ma to być rozporządzenie, czy ustawa. Panie ministrze, w takim razie proszę o podanie podstawy prawnej, która wyklucza możliwość zastosowania tego rozwiązania w drodze ustawy. Proszę podać nazwę aktu prawnego Unii Europejskiej, nr artykułu, który zawiera to ograniczenie.

Odpowiedzi nie było. Było za to pytanie kolejne, zadane przez posła Dariusza Bąka, wyrażone w formie sugestii: - Szanowni państwo, wiemy, że w Unii Europejskiej 9 państw zakazało upraw odmian GMO. Tam są pełne magazyny i może wam chodzi o to, żeby otworzyć rynek zbytu w Polsce.

Do zmiany stanowiska wobec GMO, jakie zaszło w PO i PSL, nawiązał też poseł Jan Szyszko: - W wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie w tej chwili wprowadzacie GMO? Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako ten, który się na tym co nieco zna. I w takim razie, skoro pieniądze są najważniejsze, ile pieniędzy uzyska Polska i państwo i kto te pieniądze będzie pożytkował?

Do tych wątpliwości ustosunkował się Waldemar Pawlak, minister gospodarki. Uznał, że ustawa umożliwia skuteczne zatrzymanie różnego rodzaju produktów GMO na takiej oto drodze, że przepisy europejskie nie pozwalają generalnie zabronić uprawy GMO, ale pozwalają poprzez decyzje oparte na badaniu i szkodliwości różnych odmian zablokować każdy przypadek, który będzie wywoływał szkodliwe konsekwencje.

Wicepremier Pawlak podkreślił dobrą jakość polskiej żywności.

- Nasza żywność jest bardzo dobrze eksportowana, co świadczy o tym, że jest żywnością cenioną na rynkach międzynarodowych, i bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili zachować tę dobrą reputację naszej żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!