Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat rolnictwa ekologicznego w Polsce, stanu obecnego i planowanych zmian.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke.

Minister omówił przepisy prawne regulujące zasady produkcji ekologicznej, system nadzoru i certyfikacji oraz prowadzenie baz statystycznych. W ostatnich latach następuje stała dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, zarówno pod względem liczby gospodarstw jak i powierzchni upraw oraz ekologicznego przetwórstwa. Pod tym względem Polska w 2009 roku była na 9 miejscu w Europie. Na koniec 2011 roku kontrolą jednostek certyfikujących objętych było 23,5 tys. gospodarstw, najwięcej w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje szereg działań wspierających rozwój tego sektora, m.in. poprzez wsparcie finansowe udzielane ze środków krajowych na badania z zakresu rolnictwa ekologicznego, jak i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do rozwoju rynku produktów ekologicznych ma przyczynić się przyjęty w czerwcu 2011 roku Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2011-2014. Jest on ukierunkowany na: rozwój rynku, promocję i informację, wdrażanie najlepszych rozwiązań produkcyjnych oraz poprawę i uproszczenie systemu nadzoru i certyfikacji, a także przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Obecnie trwają prace nad założeniami do zmiany ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Zdaniem posłów biorących udział w dyskusji brak jest zdecydowanego stanowiska resortu rolnictwa oraz rządu w kwestii dopuszczenia upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz niedostateczne zabezpieczenia ustawowe w tym względzie, a co za tym idzie niebezpieczeństwo wnikania organizmów GMO również do upraw ekologicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!