Jak przekonywali dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, IUNG i IERiGŻ, zmiany w wyznaczaniu ONW są konieczne, ale nie doprowadzą w Polsce do pogorszenia sytuacji tych gospodarstw, które utracą płatność ONW.

Więcej: Zmiany w obszarach ONW od 2018 roku

Zmiany w delimitacji będą dotyczyły ONW typu nizinnego, tj. trochę ponad połowy wszystkich obecnych płatności ONW. 11 proc. z gospodarstw obecnie otrzymujących tę płatność utraci ją po wprowadzeniu zmian w wyznaczaniu obszarów ONW, natomiast 6 proc. gospodarstw uzyska ją po raz pierwszy. Dla ok. 40 proc. płatność będzie utrzymana.

Jak mówił podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Ryszard Zarudzki, na cały okres PROW pula płatności ONW to 2 mld zł. Jeśli Polska nie wprowadziłaby teraz zmian w delimitacji ONW, musiałaby wprowadzić degresywność stawek, które musiałyby spaść w 2018 r. do 80 proc., w 2019 – do 60 proc., a w 2020 – do 40 proc. obecnych. Środki „oszczędzone” na ONW mają być przeznaczane na inne działania PROW.

Ale wszystko wskazuje na to, że tych „oszczędności” nie będzie wiele.

Przewidywane są działania osłonowe dla tych gospodarstw, które utracą status ONW.

Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w MRiRW, wskazał, że rozważane są trzy możliwości działania, zmierzającego do łagodzenia sytuacji dla gospodarstw, które utracą status ONW. Po pierwsze: będą one otrzymywały degresywne płatności, podane wyżej, które musiałyby być wprowadzone dla wszystkich gospodarstw, jeśli zmian nie wprowadzono by w ogóle.

Poza tym rozważa się możliwość utrzymania tej płatności w indywidualnych przypadkach, gdzie jej wypłacanie jest uzasadnione lokalnymi warunkami, np. w okolicy jest dużo lasów.  Wreszcie gospodarstwa te miałyby mieć preferencje w PROW, jakie – nie sprecyzowano.

Nowa delimitacja będzie wdrożona za rok.

Płatność ONW przeniesiono z I filara (płatności bezpośrednich) do II filara (PROW) w nowym okresie budżetowym. Jest wypłacana w ramach 30 proc. limitu środków EFRROW, przeznaczanego na cele środowiskowo-klimatyczne.

Więcej: Od 2015 r. raczej bez dopłat ONW

ONW w II filarze zostaje

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!