Od 2015 r. wprowadzony zostanie nowy komponent płatności bezpośrednich - tzw. obowiązek zazielenienia. Obejmować on będzie trzy obowiązkowe praktyki:

dywersyfikację upraw;

utrzymanie trwałych użytków zielonych;

utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

Szacunkowa stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 euro za każdy ha kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.

Nie wszystkie gospodarstwa będą musiały te obowiązki spełniać. Wyłączone są gospodarstwa mniejsze niż 10 ha lub planujące przystąpić w 2015 r. do programu dla małych gospodarstw. Także w przypadku gospodarstw ekologicznych otrzymanie płatności za zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania.

Skala dywersyfikacji upraw zależy od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Dysponujące obszarem od 10 do 30 ha będą musiały uprawiać minimum 2 różne gatunki, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych. Gospodarstwa powyżej 30 ha są zobowiązane prowadzić minimum 3 uprawy, z tym że uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne łącznie 95 proc. gruntów ornych. Szacuje się, że ok. 83 proc. gospodarstw zwolnionych będzie z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34 proc. całkowitej powierzchni gruntów ornych.

Większość rolników również będzie obowiązywał wymóg utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ). Założeniem jest utrzymanie powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie, w stosunku do obszaru przez nie zajmowanych w roku referencyjnym, którym będzie rok 2015.

EFA - CO TO TAKIEGO?

Ostatnia praktyka ustalona przez Komisję Europejską dotyczy utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). Odnosi się ona do gospodarstw dysponujących gruntami ornymi o powierzchni powyżej 15 ha. Będą one zobowiązane do tego, aby przynajmniej 5 proc. gruntów ornych gospodarstwa stanowił obszar proekologiczny. Niektóre gospodarstwa w szczególnych przypadkach będą z realizacji tego wymogu zwolnione ... Dokończenie tekstu w najnowszym numerze Farmera.

Artykuł pochodzi z nr 12.2014 Farmera. Zobacz więcej materiałów z aktualnego numeru ---> aktualny numer--->prenumerata

Podobał się artykuł? Podziel się!