Wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel przekazała posłom z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o zmianach dotyczących grup producentów.

- Chodzi o zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji, ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania takiej grupy – mówiła wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel. - Przy czym, potrzeba dokonania zmian w dotychczasowych regulacjach wynika z tego, że audyty Komisji – które były prowadzone w odniesieniu do wsparcia dla grup producentów – stwierdziły, iż podejście stosowane w Polsce jest zbyt liberalne. To znaczy audyty wskazały, że Polska powinna wzmóc nacisk na to, żeby grupy producentów wykorzystywały uzyskane wsparcie – czy też, żeby wykorzystywały inwestycje, które przy użyciu tego wsparcia zostały zrealizowane – ściśle do tych celów, na które to wsparcie zostało przeznaczone.

- Chcieliśmy wspólnie z przedstawicielami grup producentów owoców i warzyw uzgodnić przepisy w taki sposób, żeby nasze wymogi, które postawimy w tym rozporządzeniu, jak najmniej dotknęły grupy, a jednocześnie zadowalały służby kontrolne KE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – zapewniła Bogumiła Kasperowicz, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. - Na temat tego rozporządzenia odbyło się – potwierdzą to koledzy, przedstawiciele grup producentów owoców i warzyw – szereg spotkań. Myślę, że to, co jest w ostatecznej wersji zaproponowane – mam nadzieję, że jeszcze będzie konsultowane – okaże się do przyjęcia przez grupy producentów i organizacje producentów.