Karta jest apelem do rządu RP, który można podpisać na stronie internetowej ICPPC.

Sygnatariusze apelują w niej o:

● Zezwolenia małym i średnim gospodarstwom rodzinnym na sprzedaż wyhodowanych i przetworzonych w domowych warunkach produktów bez konieczności spełniania nieadekwatnych i niepotrzebnych wymogów weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych, sporządzonych dla wielkich przedsiębiorstw przemysłowych.

● Uznanie: kluczowej roli małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej w podstawowym zaopatrzeniu narodu w żywność, kluczowej roli, którą małe i średnie tradycyjne gospodarstwa rodzinne odgrywają w ochronie naturalnej i kulturowej bioróżnorodności, cechującej szczególny charakter polskiej wsi. A co z tego wynika natychmiastowe wdrożenie wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego tych gospodarstw.

● Zapewnienie konsumentom, pragnącym się żywić dobrej, jakości naturalnym jedzeniem, łatwych i dostatecznych możliwości nabywania takiego jedzenia lokalnie. W powyższym celu – zniesienie ograniczeń kupowania od miejscowych rolników (dla konsumentów i instytucji) pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.

● Przeprowadzenie ogólnokrajowej akcji uświadamiania konsumentom wyjątkowej wartości dla zdrowia, świeżej, lokalnej i smacznej żywności produkowanej tradycyjnymi i ekologicznymi metodami przez małe i średnie gospodarstwa rodzinne w przeciwieństwie do żywności wytwarzanej metodami wielkoprzemysłowymi i transportowanej z dużych odległości.

● Podjęcie wysiłku i konkretnych działań w celu odbudowania rynku ”prawdziwego jedzenia od prawdziwych rolników”, przez co ożywieniu ulegnie lokalna gospodarka wiejska, kultura i sztuka wsi polskiej. Dzięki temu stworzone zostaną nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

● Zapewnienia przez rząd RP dostatecznych możliwości łatwego i długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi, aby mogli mieć pracę w rolnictwie, a w przyszłości ich dzieci.