Jak zapowiedział w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Zbigniew Babalski, „Infrastruktura dla obszarów wiejskich” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obejmie cztery komponenty: drogi lokalne, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, internet szerokopasmowy oraz infrastrukturę edukacji i kultury.

Ich źródłem finansowania będą: PROW 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, RPO poszczególnych województw, a także środki z budżetu państwa i z budżetów samorządów.

- Proszę państwa, jesteśmy jedną drużyną – mam na myśli rząd – i dlatego będziemy przekonywać, żeby w budżecie na rok przyszły na realizację wspomnianych czterech komponentów znalazła się kwota ok. 250 mln zł – zapowiedział wiceminister Zbigniew Babalski. - Chcemy, aby taka kwota w każdym roku została zapisana w budżecie państwa. Takie jest założenie. Źródła finansowania, jak państwo widzicie, są różne. Nie tylko budżet państwa jest obciążony. Gdyby udało nam się zrealizować finansowanie, to potrzebujemy od 4 do 6 lat, aby móc rzeczywiście wykonać planowane działania.

Wszystko jest jednak w sferze planów:

- Czas realizacji może się nieco wydłużyć, ale ważne jest to, abyśmy zaczęli wreszcie ten program realizować – stwierdził wiceminister. -  Rozpoczęcie prac daje szansę, iż w ogóle pojawi się możliwość ich zakończenia. Z ankiet wynika, że samorządy są w stanie dofinansować koszty działania na poziomie ok. 30%. To bardzo dobra wiadomość, jeżeli uwzględni się zadania, które musicie realizować. Tak czy inaczej stoi przed nami bardzo duże wyzwanie, ponieważ budżet państwa musiałby wyłożyć finansowanie rzędu 5 mld zł. Jest to możliwe, chociaż nie twierdzę, że na pewno to zrobimy. Obiecuję jednak, że zrobimy wszystko, aby ten program wystartował. Kiedy ruszy, to konsekwentnie będziemy pilnować, żeby został zakończony.

Wkład finansowy samorządów powinien wynieść ok. 2,1 mld zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!