Lubelska Izba Rolnicza sprzeciwia się likwidacji kwotowania mleka i cukru. W grudniu przyjęła stanowisko w tej sprawie:

„Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej negatywnie ocenia propozycję zmiany Wspólnej Polityki Rolnej polegającej na likwidacji kwotowania mleka od roku 2015 i cukru od roku 2017. Brak mechanizmów regu1ujych oba rynki pogorszy sytuację całego sektora mlecznego i cukrowniczego. Może spowodować również załamanie produkcji mleka i buraków cukrowych w Polsce. Jednoznacznie opowiadamy się za utrzymaniem systemu kwotowania w Polsce po roku 2015. System ten pozwała na dostosowanie wielkości produkcji mleka do popytu-na rynku krajowym i zagranicznym, a w konsekwencji stabilizuje ceny skupu mleka. Zniesienie regulacji rynku mleka przyczyni się do spadku cen mleka oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej rolników w Polsce, którzy ponieśli duże koszty na dostosowanie się do wymogów UE.

Walne Zgromadzenie postuluje również o kontynuowanie regulacji rynku w zakresie cukru co najmniej do roku 2020. Rolnicy są zaniepokojeni decyzją Parlamentu Unii Europejskiej o zakończeniu systemu kwotowania cukru w roku 2017. Producenci cukru potrzebują więcej czasu na zwiększenie konkurencyjności w systemie, który jest dla nich stabilny. Zniesienie kwotowania cukru spowoduje spadek ceny buraków cukrowych, a tym samym zmniejszenie produkcji buraków cukrowych co w konsekwencji spowoduje zamykanie kolejnych cukrowni w Polsce.”

Zarząd KRIR przekazał swoje poparcie dla postulatów zawartych w stanowisku Lubelskiej Izby Rolniczej: „Kwotowanie produkcji zarówno mleka jak i cukru stanowi mechanizm stabilizujący podaż na tych rynkach, gwarantując dostawy, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe dla UE w tym zakresie, dlatego też Zarząd również opowiedział się za utrzymaniem kwotowania produkcji dla cukru oraz mleka.”

Copa-Cogeca zapowiada w styczniu przeprowadzenie oceny zastosowania tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem cukru.  W związku z tym, Copa-Cogeca 9 stycznia br. skierowała swoje spostrzeżenia do komisarza Daciana Ciolosa - poinformowano. Wdrożenie tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem cukru na wiosnę 2014 zdaniem Copa-Cogeca doprowadziłoby do:

- zwiększenia poziomu zapasów cukru kwotowego pod koniec roku gospodarczego 2013-14, mimo iż zapasy te są na chwilę obecną największe od roku 2007-08 i wystarczą do zaopatrzenia rynku;