Prezydium przygotuje projekt i nadany mu zostanie bieg legislacyjny - taka była konkluzja posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa, która zajęła się projektem propozycji zmiany ustawy o izbach rolniczych, przygotowanym przez KRIR.

- Propozycja nasza jest bardzo prosta, nie zmienia funkcjonowania izb, tylko jest podyktowana potrzebą zmiany obowiązującej obecnie ordynacji wyborczej, co wynika z doświadczeń wyborczych naszych kolegów i koleżanek - mówił Wiktor Szmulewicz. Jak stwierdził, zmiany dotyczą tylko procedur, z którymi dzisiaj bywają problemy. - Jeśli, na przykład nastąpi wygaszenie mandatów, czy mamy robić wybory uzupełniające, w jaki sposób? - pytał. A jeśli okazuje się, że zebranie 50 podpisów popierających kandydata jest niemożliwe w małym okręgu, w którym spadła liczba gospodarstw?

- Następną, dosyć istotną sprawą jest zmniejszenie liczby członków komisji wojewódzkiej do siedmiu osób, a komisji okręgowych do trzech osób - wyliczał problemy Szmulewicz. - Żeby w tych okręgach, gdzie jest rolników mniej, nie obowiązywał próg liczbowy, żeby wystarczyło 10 proc. głosów poparcia uprawnionych do głosowania osób - postulował. - Powinno być tak, jak w samorządach gminnych, gdzie, jeżeli w okręgu jest tylu kandydatów ile miejsc, nie przeprowadza się wyborów, tylko komisja okręgowa od razu stwierdza, że są oni delegatami do izby.

Jak stwierdził Szmulewicz, nie chodzi o „głębszą nowelizację" ustawy, ale o uregulowanie ordynacji wyborczej przed mającymi odbyć się w 2015 roku wyborami do izb.

Prace nad zgłoszonym przez izby projektem będą prowadzone. KRiRW zapowiedziała też zajęcie się projektem finansowania organizacji ponadnarodowych w COPA-COGECA - finansowanie z budżetu państwa ma być przedłużone na rok 2014.

Podobał się artykuł? Podziel się!