Obecnie resort rolnictwa nie planuje żadnej kampanii informacyjnej dotyczącej GMO - wyjaśnił wiceminister Andrzej Butra w odpowiedzi na interpelację posła Szymona Giżyńskiego.

Według Butry opinie naukowców na temat bezpieczeństwa produktów genetycznie zmodyfikowanych są podzielone, w mediach GMO są najczęściej prezentowane w sposób negatywny. Jednoznacznie negatywny wydźwięk ma również przekaz organizacji przeciwnych stosowaniu produktów genetycznie zmodyfikowanych.

- Podkreślenia wymaga fakt, że wiele wyników badań, które miały wskazywać na szkodliwość produktów genetycznie zmodyfikowanych, zostało podważonych przez środowisko naukowe, w tym również argumenty, które zostały przedstawione przez państwa członkowskie, które wprowadziły u siebie zakazy stosowania poszczególnych produktów zmodyfikowanych genetycznie - dodał Butra, podkreślając, że resort rolnictwa nie może prowadzić akcji propagandowej, opierającej się na danych wątpliwych pod względem naukowym.

Jednocześnie prowadzi się badania nad roślinami GMO: Biorąc pod uwagę, że stosowanie transgenezy w hodowli roślin uprawnych i wykorzystywanie tak uzyskanych odmian w produkcji roślinnej jest najostrzej krytykowanym działem biotechnologii rolniczej, mając na względzie rozbieżne zdania środowisk naukowych oraz fakt, że szeroko dyskutowane wyniki badań nie zostały uzyskane w warunkach klimatyczno-glebowych Polski, zagadnieniu roślin genetycznie zmodyfikowanych poświęcono cały obszar w programie wieloletnim realizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie w latach 2008-2013. Program ten nosi nazwę „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe" i składa się z kilku obszarów badawczych.W ramach jednego z tych obszarów pn. „Ocena wprowadzania do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych" IHAR realizuje 4 zadania badawcze, których głównymi celami są ocena wprowadzenia do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce oraz powołanie i prowadzenie Krajowego Laboratorium Referencyjnego, którego zadaniem jest walidacja i optymalizacja metod wykrywania GMO.
Podsumowaniem prowadzonych w ramach programu wieloletniego doświadczeń będzie opracowanie dokumentu dobrych praktyk rolniczych oraz raportu o wpływie tzw. zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym -
zapewnił wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!