Wczoraj napisaliśmy, jak trudno znaleźć informację o wynikach ostatniego naboru na „Przywracanie potencjału”. Podobnych wpadek informacyjnych ARiMR jest więcej. Np. 28 stycznia na stronie agencji była dostępna informacja o ogłoszonym przetargu na wydrukowanie broszury o projekcie dopłat bezpośrednich. Zaintrygowani, zapytaliśmy w ARiMR: kiedy i za ile ARiMR planuje wydrukować broszurę "Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020". Kiedy i w jaki sposób trafi ona do rolników?

Odpowiedź przyszła zadziwiająco szybko, bo już następnego dnia: „Broszura MRiRW <Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach  2015-2020> została wydrukowana przez ARiMR w zeszłym roku w ilości 300 tys. sztuk. Wykonawca został wyłoniony w drodze otwartego przetargu, zapłaciliśmy mu za wydrukowanie i dostarczenie wskazanych ilości broszury do wszystkich OR ARiMR  nieco ponad 73 tys. zł brutto. Broszura została rozprowadzona wśród rolników głównie za pośrednictwem Oddziałów Regionalnych ARiMR i Biur Powiatowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, na różnego rodzaju spotkaniach z rolnikami, dożynkach, targach itd. Teraz  w Agencji ( W DPB ) trwają prace nad broszurą prezentującą  ostateczny kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku.  Powinna być gotowa niebawem i będzie wydrukowana w ramach przetargu.

Przewidywany wstępny nakład - 15000 szt.

Przewidywany Koszt - 22650,00 zł. (ta broszura ma być wydana na lepszym papierze od tego na którym wydrukowaliśmy ministerialny <Projekt systemu płatności ...> ".

I tyle. Słowem: fatamorgana? Na stronie internetowej informacja, o którą nam chodziło, rzeczywiście była już w innym brzmieniu.

Pytaliśmy zatem dalej: „Uprzejmie proszę jeszcze o wyjaśnienie:

1. jakie są zasady umieszczania informacji na stronie internetowej agencji, w szczególności:

- dlaczego informacje te nie są datowane

- czy są zmieniane już po ich opublikowaniu, np. kiedy znalazła się na stronie agencji informacja w dzisiejszym brzmieniu, zatytułowana "Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020"