PRZEGLĄD PRASY: Towary handlowe do dalszej odsprzedaży nabywane są od rolników ryczałtowych, w zakresie VAT, a transakcje są dokumentowane fakturami VAT RR. Często bywa tak, że towary zakupywane są na targowiskach od rolników ryczałtowych, nieposiadających dowodów osobistych lub rachunków bankowych, co sprawia, że faktura VAT RR nie jest kompletna lub w ogóle brak jest danych, by móc ją wystawić. W jaki sposób dokumentować takie transakcje?

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów są dowody księgowe, którymi są: faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MR dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty księgowe, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach lub inne dowody, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawiania rachunków. Jednak przepisy nie pozbawiają rolników takiego prawa. W przypadku zakupu od rolników ryczałtowych płodów rolnych nieprzerobionych sposobem przemysłowym dokumentem będącym podstawą dokonania zapisu w księdze przychodów i rozchodów, oprócz wystawionej przez podatnika faktury VAT RR, mogą być dowody wewnętrzne, jak również wystawiony przez rolnika dowód sprzedaży, jakim jest rachunek.

Źródło: Gazeta Prawna

 

Podobał się artykuł? Podziel się!