- Prawo i Sprawiedliwość przedstawia konkretny projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia, którego strategicznym zadaniem jest utworzenie w ciągu 10 lat co najmniej 1200 tys. miejsc pracy, w tym zwłaszcza na terenie małych miast i gmin oraz gmin zdegradowanych ekonomicznie – powiedział poseł sprawozdawca Stanisław Szwed. - Projekt skierowany jest do ludzi młodych, do 35. roku życia.

Ponieważ najwięcej bezrobotnych jest w małych miejscowościach, właśnie z myślą o nich powstał prezentowany program:

- Po pierwsze, chodzi o wsparcie dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla ludzi do 35. roku życia na terenach gmin i miasteczek, gdzie bezrobocie jest najwyższe. Rozwiązania dotyczą podatków i innych danin publicznych, pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych na tworzenie nowych miejsc pracy, dopłat bezpośrednich, ulg podatkowych. Drugim takim filarem jest wsparcie finansowe dla pracowników zatrudnionych na obszarze małego miasta lub wsi. Trzeci filar to bezpośrednia pomoc dla osób poszukujących pracy, pozostających w niepełnym zatrudnieniu, tzw. minipracy.

Podczas dyskusji poseł Romuald Ajchler przypomniał wcześniej zgłoszony przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej pomysł, „aby ludziom (…) z byłych PGR, pomóc poprzez środki, które na dzień dzisiejszy uzyskuje Agencja Nieruchomości Rolnych w wyniku sprzedaży majątku państwowego. Wszystko idzie do wspólnej kasy, ani grosz na walkę z bezrobociem”.

Poseł Henryk Smolarz, Polskie Stronnictwo Ludowe, uznał z kolei, że projekt prowadzi do niepotrzebnych podziałów społeczeństwa i pytał:

- Moje pytanie dotyczy tego, czy nie obawiacie się, że wasza propozycja ustawowa jest jednak próbą stworzenia kolejnego podziału na wieś, środowiska zdegradowane, małomiasteczkowe i duże miasta. Czy nie ma także tego podziału, jeśli chodzi o grupy wiekowe? Trzeba bowiem zwrócić uwagę – i państwo tego nie dostrzegacie – na bezrobocie wśród osób starszych. Czy ta propozycja waszym zdaniem nie tworzy zbyt wielu podziałów, które w dyskusji nad bezrobociem nie są w żaden sposób potrzebne?