PRZEGLĄD PRASY: "Prowadzimy działalność gospodarczą (handel towarami) w formie spółki jawnej. Rozliczamy się na podstawie ksiąg rachunkowych. Chcemy teraz, pod firmą spółki jawnej, rozpocząć prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Z pozarolniczej działalności gospodarczej płacimy uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Jakie obowiązki podatkowe na nas spoczywają?"  - na pytanie czytelników odpowiada Ewa Żórawska,  starsza konsultantka w KPT Doradcy Podatkowi.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie w ciągu roku działów specjalnych produkcji rolnej obowiązany jest zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ma na to siedem dni od rozpoczęcia takiej działalności. Powinien w związku z tym złożyć deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w danym roku.

Jeśli zdecyduje się na ustalanie dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych (tak jak ma to miejsce w opisywanej sytuacji), składa oświadczenie, deklarując wysokość przewidywanego dochodu (oświadczenie to jest elementem deklaracji PIT-6). Na podstawie PIT-6 organ podatkowy ustala wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Przedsiębiorca, tak jak przy deklarowaniu przewidywanego dochodu, ma możliwość poinformowania urzędu skarbowego, że w danym roku przewiduje poniesienie straty. Informację tę przekazuje w deklaracji PIT-6. Organ podatkowy nie ustala wtedy wysokości zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej. Nie będzie bowiem podstawy do ich obliczenia.

PIT-6 służy jedynie do ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ostatecznie rozliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty) następuje w rocznym zeznaniu, składanym we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Jeśli podatnik zadeklarował w PIT-6 poniesienie straty (a tym samym nie opłacał zaliczek na podatek), ale osiągnął dochód podatkowy, będzie musiał do 30 kwietnia zapłacić podatek od całości dochodu osiągniętego z działów specjalnych produkcji rolnej. Także dochód z tego źródła można opodatkować 19-proc. stawką liniową. Wynika to z art. 30 c ust. 1 ustawy o PIT.

Zaliczek nie można łączyć. Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej stanowią odrębne źródło przychodu i zaliczek na podatek z tej działalności nie łączy się z zaliczkami na podatek z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego podatnik dolicza dochód osiągnięty z działów specjalnych produkcji rolnej do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i na tej podstawie oblicza podatek należny za cały rok. 

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!