„Farmer”: Na czym polega restrukturyzacja?

Dariusz Kwiatkowski: Restrukturyzacja to dążenie do uratowania firmy. Taki remont to ratunek firmy, w odróżnieniu od ogłoszenia upadłości, kiedy to zamykamy przedsiębiorstwo. Od momentu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w sądzie firma jest chroniona przed wierzycielami - nie mogą egzekwować należności, zabrać sprzętu czy nawet wypowiedzieć umów leasingowych.

Dzięki restrukturyzacji dłużnicy mają możliwość uratowania gospodarstwa rolnego, zyskują czas, nie zajmują się gorączkowym łataniem dziur, tylko mogą spokojnie prowadzić biznes. W wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niektóre gospodarstwa rolne mają taką formę, członkowie zarządu zwalniają się z odpowiedzialności cywilnej, karnej czy ryzyka nałożenia na nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą zwolnić się z odpowiadania prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Dają sobie także szansę na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

„Farmer”: W jaki sposób rolnik wpada w kłopoty finansowe?

D.K.: Najczęściej winny jest szybki wzrost. Zazwyczaj schemat działania jest taki sam: zakładam biznes, dostaję dotację, rozwijam się, sprzedaję coraz więcej, mam coraz większy przychód. Jednocześnie coraz bardziej się zadłużam, bo tu leasing, tam zakup jakiegoś nowego sprzętu. Gdy pojawi się jakiś czynnik zewnętrzny, np. spadek cen mleka, embargo, ptasia grypa, wtedy okaże się, że nasz szybki wzrost był w zasadzie powolny, bo szybko to się spada. Zaczyna się lawina. Przerwana płynność finansowa, komornicy. Nadchodzą nie tylko odsetki, ale też koszty doradców, zastępstwa prawnego.

„Farmer”: Restrukturyzacja dotyczy głównie przedsiębiorstw. Czy wszystkie gospodarstwa rolne mogą się w ten sposób ratować?

D.K.: Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego jest możliwa, gdy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego, niekoniecznie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rolnik nie musi być wpisany do rejestru CEiDG, żeby być przedsiębiorcą i móc poddać się restrukturyzacji.