Osoby posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, (np. zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe) mogą ukończyć jeden z następujących kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

-    Rolnik (kwalifikacja R.3) - prowadzenie produkcji rolniczej,

-   Ogrodnik (kwalifikacja R.5) - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,

-    Pszczelarz (kwalifikacja R.4) - prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Po zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną osoby te uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie.

Natomiast młodzi ludzie, którzy mają wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym muszą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych.

Zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymienionych kwalifikacji trwa ponad rok. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu.

Podobał się artykuł? Podziel się!