Z pewnością dla przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Jarosław Sachajko jest na 4. miejscu pod względem liczby zgłoszonych interpelacji – bieg nadano 415 z nich (wszystkich interpelacji posłowie zgłosili w tej kadencji 14 516). Poseł znalazł się też na 18. miejscu sejmowego rankingu, jeśli chodzi o  liczbę wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – zabrał głos 155 razy.

Dla porównania wiceprzewodniczący tej komisji:

- 42 na liście jest Mirosław Maliszewski (PSL) ze 108  wystąpieniami;

- Dorota Niedziela (PO) jest 74. z 80 wystąpieniami;

- 79. miejsce przypada  Robertowi Telusowi (PiS) z 76 wystąpieniami;

- 82. na tej liście jest Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) ze 74  wystąpieniami.

Wśród posłów zajmujących się rolnictwem zwraca uwagę przewodnicząca NSZZ RI Solidarność - Teresa Hałas (PiS) wygłosiła (lub zgłosiła do sejmowego protokołu) 23 oświadczenia, co dało jej 9. miejsce w rankingu.

Wiceprzewodniczący KRiRW Robert Telus (PiS) podpisał 117 poselskich projektów ustaw i projektów uchwał (wszystkich było 463), co pozwoliło mu uplasować się na 6. pozycji tego rankingu.

Do KRiRW wpłynęło 56 projektów ustaw – nad 20 prace jeszcze trwają - i jeden projekt uchwały.

Skierowano do jej prac również jeden raport i jedno sprawozdanie, a także – wycofany - poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Komisja przyjęła 9 opinii, 8 dezyderatów, odbyła 166 posiedzeń (wszystkich posiedzeń sejmowych komisji stałych było w tej kadencji 2437).

Odnotujmy też, że rolnictwo bywa tematem listów kierowanych do Sejmu, dla przykładu w czerwcu było takich listów 6, co stanowi 0,3 proc. korespondencji. Rolnicy byli autorami zaledwie 2 spośród tych listów, co daje im 0,1 proc. (dla porównania: najliczniejszą grupą korespondentów są organizacje społeczne, polityczne i religijne – w czerwcu 2017 przysłały 795 listów, czyli 40,4 proc. korespondencji skierowanej do Sejmu).

Sejm dotychczas uchwalił 365 ustaw.

Sejmowe statystyki podają tylko liczby, jakość pracy posłów muszą ocenić sami wyborcy.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!