Rolnicy czekają na pomoc rekompensującą straty po ASF i pytają, na czym polegały plany ministerstwa i kiedy nastąpi ich realizacja.

Na drugie z tych pytań trudno znaleźć odpowiedź – rozmowy z UE trwają.

Więcej: Kiedy rekompensaty za ASF? 

A co można powiedzieć o planowanych kierunkach pomocy?

Informacja przekazana przez MRiRW naszej redakcji, podana w przywołanym wyżej artykule, jest zbliżona do tego, co wyjaśniono ostatnio, odpowiadając na interpelację poselską posłów Norberta Kaczmarczyka i Jarosława Sachajki.

Jak można przeczytać w tej odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa wnioskowało w Komisji Europejskiej o pomoc z budżetu UE „na sfinansowanie rekompensat:

- dla producentów świń z tytułu niższych cen skupu żywca wieprzowego i prosiąt, utrzymujących produkcję w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz ze zwiększonymi kosztami z tytułu przetrzymywania świń,

- z tytułu obniżenia wartości mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz dodatkowych kosztów przetwarzania,

- z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. Komisarz Hogan udzielił odpowiedzi na wniosek Polski, w której zapewnił, iż jest w pełni świadomy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby oraz że zrekompensowanie rolnikom szkód ekonomicznych poniesionych przez nich na skutek wprowadzenia środków sanitarnych ma podstawowe znaczenie. Jednocześnie Komisarz poinformował, że polecił swoim służbom prace na poziomie eksperckim z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu dalszej analizy możliwości wdrożenia mechanizmów rekompensat dla producentów świń oraz z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń. Odrzucił natomiast możliwość wsparcia z tytułu obniżenia wartości mięsa.