Ostatnie przypadki zachorowań skutkują projektem zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018.

Więcej: Jaka odpowiedź rządu na atak ASF?

Przede wszystkim rozszerzono obszar, na którym ma obowiązywać program. Dokładną listę gmin znajdą Czytelnicy w załączniku.

Poza tym rozszerzono wymogi dla niektórych miejscowości. I tak:

1.       Wymagane będzie zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki ogrodzeniem na stałe związanym z podłożem, o wysokości co najmniej 1,5 m (od 31 grudnia 2017 r.);

2.       Świnie trzeba będzie utrzymywać w odrębnych budynkach niż inne zwierzęta kopytne.

Lista gmin, w których będą obowiązywać te wymogi – w załączniku.

W pozostałych miejscowościach program ma być kontynuowany bez zmian, ze względu na stabilizację sytuacji.

Właściciele gospodarstw, którzy rezygnują ze spełnienia wymagań określonych w programie, mają do 14 sierpnia czas na złożenie stosownych oświadczeń. Po upływie terminów, powiatowy lekarz weterynarii ma wydawać decyzję nakazującą wybicie świń i zakazującą ich ponownego wprowadzenia do gospodarstwa przez okres obowiązywania programu.

Do 15 września 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek o rekompensatę za rezygnację z utrzymywania świń.

W ocenie skutków regulacji podano, że odszkodowanie za ubój lub zabicie 1 szt. wyniesie średnio 538 zł. Założono, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań złoży ok. jedna czwarta posiadaczy do 50 szt. zwierząt, odszkodowania za decyzje nakazujące ubój lub zabicie w związku z niespełnieniem wymagań bioasekuracji wyniosą więc 6 800 320 zł.

Ogrodzenie ma kosztować 120 zł netto za metr bieżący, brama 2987, furtka 980 zł netto.

Mata do dezynfekcji – 1500 zł netto.

Koszt wzmocnienia bioasekuracji średnio w gospodarstwie wyliczono dla gospodarstw liczących: