MRiRW nie wyklucza zmian w harmonogramie naborów z PROW. Pytane o szczegóły naborów, wczoraj poinformowało: „Aktualnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2017. Po zakończeniu ustaleń w tym zakresie harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości”.

Niestety nie wyjaśniono nawet, czy będzie powtórzony nabór na "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa". Nabór odbył się w IV kwartale 2016 r. poza harmonogramem, MRiRW nie informuje, czy zamiast, czy oprócz tego planowanego w harmonogramie na I kwartał 2017 r. „Budżet ww. instrumentu pozwala na wsparcie większej liczby rolników przekazujących małe gospodarstwa” – tylko tyle podano.

Dodajmy, że nabór  o 30 dni poprzedza jego ogłoszenie, więc pierwszego składania wniosków nie należy spodziewać się w 2017 r. zbyt prędko.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem w I kwartale 2017 r. można spodziewać się naboru wniosków na:

* „ROZWÓJ GOSPODARSTW”

- „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

- „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" (nabór odbył się w IV kwartale 2016 r., MRiRW nie informuje, czy zamiast, czy oprócz tego planowanego na I kwartał 2017 r.)

- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar a, b, c

-  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

* „WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

- „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

 - „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" (nabór dla zakładów przetwórczych)

* „TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI”

- „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

- „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”

- „Wsparcie dla szkolenia doradców”

- „Współpraca”

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!