Szykują się zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 17 czerwca 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, I czytanie projektu odbyło się 29 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Sejmu, został on skierowany do dalszych prac w komisjach: Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Jednym z powodów zajęcia się tym problemem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki w zakresie, w jakim nie przewidują zmniejszania kar w szczególnych sytuacjach.

Jakie opłaty i kary w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień przewiduje nowelizacja?

W projekcie ustawy podano, że opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.
2. Opłatę za usunięcie krzewów ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.
3. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
1) 337,21 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 512,07 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 799,34 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1248,98 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1873,46 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2622,83 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 3372,22 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 4371,42 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.
4. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 130 cm kilka pni, jako obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni.
5. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 130 cm koronę, jako obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.