Środki ochronne zmierzają do zapobiegania skażeniu drobiu wirusem grypy ptaków i rozprzestrzenianiu się choroby.

Drób mający trafić na rynek musi być utrzymywany w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami.

Zakazane jest m.in. organizowanie targów i pokazów drobiu, handel drobiem na targowiskach, pojenie drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Nakazano natomiast działania izolujące, zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu i ptaków (z wyłączeniem utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), przesyłki drobiu i piskląt muszą być zaopatrywane w świadectwa zdrowia wystawiane przez lekarza weterynarii, a przed budynkami inwentarskimi wyłożone mają być maty dezynfekcyjne. Wszystkie przypadki zaburzeń klinicznych przebiegające z dużą śmiertelnością i spadkiem pobierania paszy i wody powinny być natychmiast zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy lekarz weterynarii może dopuścić zorganizowanie targu lub wystawy po analizie ryzyka.

Zwalczanie grypy ptaków, tak jak innych pozostałych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Obecnie stwierdzono przypadki wirusa grypy ptaków H5N8 u dzikich ptaków w Niemczech, Danii, Austrii, Holandii i na Węgrzech. Ponadto stwierdzono już ogniska u drobiu w Niemczech (13 ognisk), Austrii, Danii i w Szwecji (po 1) i na Węgrzech (14).

W tych krajach, jak podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, podjęto zbliżone  lub bardziej restrykcyjne środki ochronne.

Połowa ognisk europejskich wystąpiła w  fermach kaczek, 7 z 15 określono jako duże (liczyły od 10 do 40 tys. ptaków).

W ostatnim czasie w Polsce, na obszarze województwa zachodniopomorskiego odnajdywano padłe ptaki. Pobrano od nich próbki dla weryfikacji przyczyny padnięć. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIW-PIB) w Puławach stwierdzono grypę ptaków oraz określono podtyp wirusa (H5N8) jak również jego zjadliwość (szczep o wysokiej zjadliwości, HPAI).

Ponadto w grudniu br. stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu na obszarze Polski. Do zakażenia doszło w stadzie gęsi, liczącym w dniu próbkobrania 600 sztuk ptaków.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby, znajduje się w województwie lubuskim.

Obecnie projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych, mają one zakończyć się 9 grudnia a po 7 dniach od ogłoszenia rozporządzenie zacznie obowiązywać.

Podobał się artykuł? Podziel się!