- Decyzja została wydana w oparciu o analizę wystąpień pokontrolnych NIK z 14 stycznia 2011 r. oraz 2 marca 2011 r. skierowanych do Agencji Rynku Rolnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - poinformował dziś rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura.

Dodał, że z dokumentów tych wynika, że Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w spółce Elewarr za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. stwierdziła liczne nieprawidłowości co do zasad i wysokości wynagrodzeń członków zarządu tej spółki oraz innych zatrudnionych tam osób. Jednocześnie ustalono, że nieprawidłowości co do kwestii wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółce Elewarr nadal istniały w 2012 r. - mimo że od ponad roku - zarówno Agencja Rynku Rolnego jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wiedziało o tym fakcie, zasygnalizowanym uprzednio ww. instytucjom przez NIK.

Śledztwo powierzono do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Podobał się artykuł? Podziel się!