- Na rok 2014 system wsparcia bezpośredniego zmienia się w taki sposób, że jednolita płatność obszarowa, tak zwana podstawowa forma płatności, którą otrzymują wszyscy rolnicy składający wnioski o płatności bezpośrednie, zostanie podniesiona z kwoty 196 euro 34 eurocentów do kwoty 219 euro 87 eurocentów – wyliczała wiceminister Zofia Szalczyk, rekomendując Senatowi przyjęcie przygotowanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Przeliczenie na złotówki zostanie dokonane na podstawie kursu euro, jaki będzie we wrześniu 2014 r., dlatego nie mogę się posługiwać złotymi, tylko muszę nawiązywać do stawek wyrażanych w euro. Tak więc tu się zwiększa płatność. Płatności do pomidorów, tak zwana płatność cukrowa, płatność do krów, płatność do owiec i tak zwana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych będą w identycznej wysokości jak w roku 2013. W wysokości 80 proc. kwoty roku 2013 będą płatności: niezwiązana do tytoniu, niezwiązana do skrobi i niezwiązana do chmielu – wtedy, gdy nasz parlament te krajowe płatności uchwali. I nie będzie dwóch rodzajów płatności, tak zwanej płatności uzupełniającej oraz płatności do trwałych użytków zielonych, tych dwóch rodzajów płatności nie będzie.

Wiceminister przedstawiła też wyliczenie całości dostępnych na dopłaty w 2014 r. środków: 

- Warto też powiedzieć, że łączna suma środków finansowych wypłaconych rolnikom za kampanię roku 2013 wyniesie 3 miliardy 378 milionów euro. Na rok 2014 planowana jest kwota 3 miliardów 409 milionów euro, a więc kwota bardzo podobna do tej w roku 2013. Niemniej jednak likwidacja tych dwóch schematów płatnościowych, a podwyższenie jednolitej płatności obszarowej zmienia strukturę wsparcia, czyli wyższa będzie ta płatność podstawowa, a nie będzie dwóch płatności specjalnych.

Głosowanie Senatu odbędzie się dzisiaj. 

Podobał się artykuł? Podziel się!