W piątek w Sejmie minister rolnictwa Jurgiel przedstawił informację z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" obejmujący okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r.

Jak wyjaśnił Jurgiel, program obejmuje: wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową; poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. - Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja i gospodarka ziemią oraz nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - mówił posłom Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na początku kadencji kierownictwo ministerstwa "podjęło pilne decyzje o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej, które były długo wyczekiwane przez rolników". - Już z końcem kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wcześniejsze przepisy prawne nie były skuteczne wobec spekulacyjnego nabywania ziemi rolnej. Nowe rozwiązania ustawowe dotyczące obrotu ziemią doprowadziły do unormowania sytuacji, do zatrzymania galopady cen, a w efekcie do zwiększenia dostępności gruntów rolnych na potrzeby rolników - mówił Jurgiel, który fotel szefa resortu objął w listopadzie 2015 roku.

Jak wskazał, celem strategicznym polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. - Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za tym, aby w strukturze agrarnej Polski dominowały gospodarstwa rodzinne. Stanowią one dobry przykład wspólnoty: łączą elementy pracy, kapitału, wychowania, wzajemnej pomocy oraz przekazywania wartości religijnych i kultury polskiej. Konstytucja RP podkreśla ich fundamentalne znaczenie - tłumaczył. Jak dodał, wszystkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizują założenia Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. - Ponieważ obietnice wyborcze są dla nas zobowiązaniem, stopniowo wprowadzamy je w życie - podkreślił.

Minister zaznaczył, że Polska żywność od lat zyskuje coraz większe uznanie na światowych rynkach, o czym świadczy rosnący eksport produktów rolno-spożywczych, który w roku 2015 wyniósł blisko 24 mld euro. Zdaniem ministra w tym roku wpływy z eksportu mają być jeszcze większe.