Muzułmański Związek Religijny przedstawił we wtorek 10 września opinię prawną, z której wynika, że w Polsce nie obowiązuje zakaz uboju rytualnego, gdyż nasz kraj nie dokonał skutecznej notyfikacji w Komisji Europejskiej nowych przepisów, które miały go zakazywać.

Według autora tej opinii prof. Marka Chmaja Polska nie spełniła wymogów koniecznych do utrzymania krajowych przepisów zakazujących uboju rytualnego, gdyż dokonała bezskutecznej notyfikacji w Komisji Europejskiej. Profesor uważa, że wprowadzenie zakazu uboju rytualnego wymagało uchwalenia odpowiedniej ustawy przed 1 stycznia 2013 r. Takiej ustawy nie uchwalono, w związku z tym w Polsce obowiązuje unijne rozporządzenie dopuszczające ubój rytualny w rzeźniach.

Opinia ta została przekazana resortowi rolnictwa. Delegację Muzułmańskiego Związku Religijnego, a także przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przedsiębiorców przyjął we wtorek wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. W tej sprawie odbyło się także spotkanie w środę u wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Zapowiedziano dalsze rozmowy.

Przedstawiciele muzułmanów i organizacji rolniczych proponują powołanie zespołu, który przesądziłby o interpretacji przepisów dotyczących uboju rytualnego. Mufti Tomasz Miśkiewicz uważa, że zespół powinien przedstawić te opinie w Brukseli i dowiedzieć się, co KE sądzi na ten temat.

Zdaniem Kalemby są dwa dokumenty, które trzeba brać pod uwagę - jeden to orzeczenie TK z ubiegłego roku, gdzie jest konkluzja, co powinno się zrobić. Obowiązuje także unijne rozporządzenie, które mówi, że jeżeli prawo krajowe jest bardziej restrykcyjne, a takie było do końca 2012, to kraj powinien o tym powiadomić Komisję Europejską.

TK orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa dopuszczające ubój rytualny (tj. bez ogłuszania) jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a tym samym z konstytucją. Wówczas sędzia TK Zbigniew Cieślak powiedział, że wejście w życie nowego rozporządzenia (UE) nie oznacza zatem automatycznego dopuszczenia uboju rytualnego. Ustawodawstwo krajowe może zarówno dopuścić taki ubój, jak i go wyłączyć.