Nowe przepisy mają wzmocnić i usprawnić proces wydawania pozwoleń. Precyzują wymagania przy składaniu wniosku o zatwierdzenie danej odmiany GMO.

Rozporządzenie nakłada m.in. obowiązek na wnioskodawców przeprowadzania minimum 90-dniowych testów żywieniowych na gryzoniach dla danej odmiany GMO. Nowe przepisy zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów weterynaryjnych na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCFCAH), które odbyło się marca br.

Agencje bezpieczeństwa żywności z wielu krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe naciskały na wydłużenie okresu testowania roślin GMO na gryzoniach po opublikowaniu kontrowersyjnego raportu prof. Seraliniego, w którym występowanie licznych guzów u szczurów powiązano z żywieniem ich kukurydzą GMO - odmianą NK603.

Nowe przepisy wejdą w życie w 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie zakłada jednak 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się firm do nowych wymagań.

Podobał się artykuł? Podziel się!