Minister proponuje objęcie kizerytu obniżoną, 8-procentową stawką VAT. Ma to dotyczyć tylko płatników podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych, którzy oświadczą dostawcy na piśmie o zastosowaniu kizerytu do celów rolniczych.

Obniżona stawka odnosi się do wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu kizerytu.

Kizeryt to naturalny siarczan magnezu, wykorzystywany jako nawóz, pasza lub surowiec do pasz.