Projekt został przygotowany w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły organizacje działające na rzecz zwierząt.

Poseł PO Paweł Suski - reprezentujący posłów wnioskodawców - podkreślił, że projekt powstał ponad podziałami politycznymi. - Zwierzęta nie są rzeczą. Chcemy - m.in. za pomocą tej ustawy - uświadomić to społeczeństwu - powiedział.

Krzysztof Tołwiński (PiS) zarzucił autorom projektu, że przygotowali go w pośpiechu bez konsultacji m.in. ze środowiskiem hodowców zwierząt, a także bez konsultacji z samorządami, dla których przepisy rodzą skutki finansowe. - W konsekwencji powstaje niedoróbka wyborcza. Dobre intencje pomieszane z brakiem znajomości zagadnienia. Martwe prawo z możliwością nadinterpretacji - ocenił. Dodał jednak, że klub PiS "koncentrując się na dobru zwierząt", poprze projekt. Zadeklarował, że w kolejnej kadencji jego klub przygotuje własną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.

- Polski Związek Łowiecki nie jest zwolennikiem zabijania psów, ale ochrony zwierząt łownych - podkreślił z kolei Władysław Szkop (SLD), odnosząc się do zapisu, który uniemożliwia myśliwym odstrzał psów błąkających się po terenach łownych. Jak dodał, wałęsające się psy zagryzają rocznie do 30 tys. sztuk zwierzyny łownej m.in. dzików, saren.

Adam Krzyśków (PSL) ocenił, że przepisy dotyczące m.in. trzymania psów na łańcuchach do 12 godzin na dobę, mają "życzeniowy charakter". - Być może trzeba było zakazać tego w ogóle - byłoby to bardziej jasne, czytelne - zaznaczył.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Butra ocenił, że projekt zawiera wiele istotnych rozwiązań, które wpłyną korzystnie na sytuację zwierząt domowych. Ocenił, że zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami pozwoli sądom orzekać karę proporcjonalną do przestępstwa. Zaznaczył jednak, że wątpliwości budzą przepisy dotyczące nowych obowiązków gmin, gdyż nie wskazano w projekcie źródeł ich finansowania.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.