PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Komornik z przetworami – i postępowaniem dyscyplinarnym?

Komornik z przetworami – i postępowaniem dyscyplinarnym?

Zajęcie przetworów podczas egzekucji komorniczej we wsi niedaleko Wolina i wystawienie ich na licytację było błędem – wynika z oceny sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości.Sąd uchylił decyzję pani komornik, przychylając się do powództwa przeciwegzekucyjnego i zwalniając przetwory z egzekucji.  Rodzina odmówiła jednak przyjęcia zwolnionych słoików.

A jak ocenia działalność komornika w tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości?

Jak podkreśla biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w tej sprawie nie doszło do obrotu przetworami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

„Komornik sądowy dokonała zajęcia m.in. przetworów w postaci grzybków w occie, ogórków kiszonych, soku pomidorowego, soku malinowego, miodu – wyjaśnia ministerstwo. - Zgodnie z art. art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. Podejmując czynności egzekucyjne, w tym również dokonując zajęcia ruchomości i obwieszczenia o ich licytacji, komornik musi uwzględnić wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia egzekucji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Chodzi tu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, które wprowadzają dodatkowe warunki (obostrzenia) w zakresie obrotu określonymi produktami czy wyrobami.”

Ministerstwo wskazuje, że zajęcie przez komornika żywności jest możliwe.

„Zgodnie z art. 829 pkt 2) k.p.c. nie podlegają egzekucji zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca -wyjaśniono. - A zatem co do zasady zajęciu podlegają zapasy żywności, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z cytowanego przepisu. W każdej sprawie egzekucyjnej komornik musi sam z urzędu dokonać oceny, czy określone przedmioty dłużnika podlegają ograniczeniom egzekucji oraz, jak w przypadku zapasów żywności i opału, jaka ilość jest niezbędna w rozumieniu art. 829 pkt 2) k.p.c.”

Ministerstwo dodaje, że „komornik dokonując zajęcia zapasów żywności w celu ich sprzedaży w drodze licytacji publicznej, musi wziąć pod uwagę wynikające z odrębnych ustaw ograniczenia w ich obrocie. Takie ograniczenia dotyczą m.in. obrotu lekami, grzybami czy napojami alkoholowymi.

W przypadku grzybów dodatkowe wymagania dla ich obrotu wprowadzają przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2010 r. Nr 136 poz. 914) oraz wydane na podstawie art. 44 tej ustawy przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011 r. Nr 115 poz. 672).”

Ministerstwo analizuje sprawę, zastanawiając się nad wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec pani komornik:

„Zarówno komornik, jak i prowadzący gospodarstwo rolne rolnicy, zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa, a jego naruszenie stanowi podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności przewidzianej stosownie do rodzaju określonego naruszenia.  Stąd czynności podjęte w opisanej sprawie przez komornika są przedmiotem badania i analizy służb nadzorczych Ministra Sprawiedliwości pod kątem zaistnienia podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.”

A co by było, gdyby w spiżarni stała jeszcze nalewka?

„Możliwość dokonania czynności komornika polegającej na zajęciu i zlicytowaniu nalewki musiałaby zostać oceniona nie tylko przez pryzmat przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, ale również przepisów regulujących produkcję i obrót wyrobami alkoholowymi.  Jednocześnie podkreślić należy, iż prawidłowość każdej czynności komornika, również zajęcia zapasów żywności podlega wyłącznie ocenie sądu, który może jej dokonać w następstwie skargi na czynność komornika na podstawie art. 767 k.p.c., lub z urzędu, na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Stwierdzenie uchybień może skutkować zmianą bądź uchyleniem czynności komornika, co jednak nie wyłącza jego odpowiedzialności za naruszenie prawa.”

Pozostańmy więc z nadzieją na nieuchronność odpowiedzialności za naruszenie prawa, obowiązującą także wobec komornika, a nie tylko wobec prowadzących gospodarstwo rolne rolników…

       

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.172.180
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!