Sąd uchylił decyzję pani komornik, przychylając się do powództwa przeciwegzekucyjnego i zwalniając przetwory z egzekucji.  Rodzina odmówiła jednak przyjęcia zwolnionych słoików.

A jak ocenia działalność komornika w tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości?

Jak podkreśla biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości, w tej sprawie nie doszło do obrotu przetworami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

„Komornik sądowy dokonała zajęcia m.in. przetworów w postaci grzybków w occie, ogórków kiszonych, soku pomidorowego, soku malinowego, miodu – wyjaśnia ministerstwo. - Zgodnie z art. art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. Podejmując czynności egzekucyjne, w tym również dokonując zajęcia ruchomości i obwieszczenia o ich licytacji, komornik musi uwzględnić wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia egzekucji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Chodzi tu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, które wprowadzają dodatkowe warunki (obostrzenia) w zakresie obrotu określonymi produktami czy wyrobami.”

Ministerstwo wskazuje, że zajęcie przez komornika żywności jest możliwe.

„Zgodnie z art. 829 pkt 2) k.p.c. nie podlegają egzekucji zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca -wyjaśniono. - A zatem co do zasady zajęciu podlegają zapasy żywności, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z cytowanego przepisu. W każdej sprawie egzekucyjnej komornik musi sam z urzędu dokonać oceny, czy określone przedmioty dłużnika podlegają ograniczeniom egzekucji oraz, jak w przypadku zapasów żywności i opału, jaka ilość jest niezbędna w rozumieniu art. 829 pkt 2) k.p.c.”

Ministerstwo dodaje, że „komornik dokonując zajęcia zapasów żywności w celu ich sprzedaży w drodze licytacji publicznej, musi wziąć pod uwagę wynikające z odrębnych ustaw ograniczenia w ich obrocie. Takie ograniczenia dotyczą m.in. obrotu lekami, grzybami czy napojami alkoholowymi.