Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o to, jakich skutków finansowych spodziewa się po wprowadzonej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. I chociaż okazało się, że MF „nie posiada szacunkowych skutków rozwiązań zawartych w ustawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 9 kwietnia 2015 r.”, to nadesłało omówienie ustawy.

Co zatem uchwalili posłowie, a czego senatorowie nie zmienili i co czeka już tylko na podpis prezydenta?

MF objaśnia: „ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwalona 9 kwietnia 2015 r., porządkuje formalny status osób, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty).

W podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa zalicza do przychodów z innych źródeł przychody uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, w tym również ze sprzedaży mąki wytworzonej ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.

Dla przychodów tych będzie trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Przychodami z innych źródeł nie będą przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zaliczane do przychodów z innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie  odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie będą mogły odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Istotne będzie również to, że sprzedawać produkty będzie można w miejscu, w którym produkty zostały wytworzone albo na targowiskach.

Przedmiotowe przychody zaliczane do tzw. innych źródeł będą podlegały, na zasadzie wyboru, opodatkowaniu zryczałtowaną formą opodatkowania tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą, ryczałt będzie wynosił 2% uzyskanych przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.”

Podobał się artykuł? Podziel się!