Ustalenie ceny badań wykrywających wirusa ASF nie było łatwe.

PIWet odsyłał do GIW, ten z powrotem do PIWet, aby wreszcie wyjaśnić: koszt pojedynczego badania PCR to 147,79 zł; ELISA - 56,00 zł; badanie serologiczne IB lub IPT - 122,76 zł (dane z Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń  na rok 2016).

Więcej: Ile kosztują badania w kierunku wykrycia wirusa ASF?

PIWet też zdobył się wreszcie na wystosowanie informacji, w której podał, że „Koszt badań w kierunku wykrycia wirusa ASF wynosił:

- w 2014 roku 8 347 230,00 zł brutto

- w 2015 roku 5 798 546,00 zł brutto

- w 2016 roku 10 375 565,00 zł brutto ( do dnia 30.09.2016 r.)

- Razem: 24 521 341,00 zl brutto”

Dodano też: „Ceny za badania są zróżnicowane dla zastosowanych technik badawczych. Od początku badań w kierunku ASF, PIWet-PIB w Puławach systematycznie obniża koszty badań. Redukcje cen są możliwe m. in. ze względu na możliwości zakupu odczynników po niższych cenach czy możliwości pulowania próbek. (…) Ponadto trzecią komponentą, którą decyduje o cyklicznym charakterze dotychczasowych redukcji cen za badania w kierunku ASF jest dołączanie do zespołu diagnostycznego wykonującego te skomplikowane badania, kolejnych wykwalifikowanych pracowników. (…) Instytut nie zna kosztów badań w innych państwach, ale wiemy, że Komisja Europejska dąży do ich ujednolicenia. Ściśle współpracujemy z KE w tym zakresie.”

Więcej: Wykrywanie ASF tylko w tym roku kosztowało już ponad 10 mln zł

Minęło kilka miesięcy – i cóż się okazuje? Nowy „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń” podał cenę badania w UE – okazała się ona o połowę niższa, niż ta przyjmowana w Polsce. Zatem i w Polsce, w nowym "Programie..." cenę obniżono do takiej właśnie wysokości.

Więcej: Nowy rok – nowy program zwalczania ASF