Nowelizacja ustawy o nasiennictwie umożliwia wpisanie do tzw. krajowego rejestru ok. 50 odmian roślin sadowniczych bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań OWT (badania odrębności, wyrównania i trwałości), przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Chodzi o to, by producenci i sprzedawcy materiału szkółkarskiego (sadzonek) nie musieli przerywać działalności do czasu rejestracji. Rejestracja bez tych badań dotyczy odmian jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni, które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (tj. spełniającego minimalne wymagania).

Podmioty zainteresowane wpisem do krajowego rejestru tych odmian bez badań OWT mogą składać wnioski do 30 września 2014 r. W dotychczasowej ustawie termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru w uproszczonym trybie minął 30 września 2012 r.

Nowelizacja, w opinii posłów, usuwała ewidentne niedopatrzenie.

Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 13 czerwca 2013 r., a prezydent podpisał ją 25 lipca 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!