Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministra Gospodarki o stanie prac nad projektem ustawy o energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej. Jak zapewnił sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Mieczysław Kasprzak obecnie są analizowane uwagi do projektu ustawy i w połowie października br. powinien on trafić do Sejmu, tak aby ustawa mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Ustawa ma uregulować warunki wytwarzania energii odnawialnej i system wsparcia, którym mają być: system cen gwarantowanych oraz system świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) dla instalacji wiatrowych powyżej 200 kW do 500 kW. Ponadto uproszczone zostaną warunki sprzedaży nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznych.

Zdaniem posłów wszelkie zapowiadane terminy przygotowania ustawy są niedotrzymywane. Przepisy projektu ustawy nie gwarantują zabezpieczenia interesów obywateli, szczególnie jeśli chodzi o sytuowanie wiatraków, ochronę zdrowia mieszkańców i ochronę interesów dzierżawców gruntów, stąd konieczność szerszych konsultacji społecznych.

Dlatego zapowiedziano opracowanie projektu dezyderatu w tej sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!