Jak informuje KRIR, 4 listopada br. zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 oraz w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014.

Samorząd rolniczy zgłosił zastrzeżenia do sposobu podziału rezerwy krajowej kwoty - poinformowano. Zapotrzebowanie na kwotę hurtową znacznie przewyższa ustaloną wysokość na rok kwotowy 2013/2014 tj. krajowa rezerwa 156 081 524 kg – zapotrzebowanie dostawców hurtowych ze złożonych wniosków to 377 873 866 kg. Natomiast rezerwa kwoty bezpośredniej została określona na 75 551 910 kg i jest od lat niewykorzystywana np. w roku kwotowym 2012/2013 została wykorzystana jedynie na poziomie 0,2 proc. Zatem z kwoty określonej w projektowanym rozporządzeniu (75 551 910 kg), aż 72 613 341 kg to niewykorzystana kwota z ubiegłego roku.

Samorząd rolniczy oczekuje skutecznych działań na forum UE w celu zniesienia sztucznego podtrzymania rezerwy kwoty bezpośredniej w Polsce w takiej wysokości.

Podobał się artykuł? Podziel się!