Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012 i przegłosowała poprawki.
Zadecydowano o zmniejszeniu wydatków budżetu państwa o łączna kwotę 50.300 tys. zł w następujących częściach:
04 - Sąd Najwyższy - o kwotę 5.220 tys. zł,
05 - Naczelny Sąd Administracyjny - o kwotę 11.446 tys. zł,
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich - o kwotę 4.525 tys. zł,
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - o kwotę 2.587 tys. zł,
12 - Państwowa Inspekcja Pracy - o kwotę 15.384 tys. zł,
13 - Instytut Pamięci Narodowej - o kwotę 11.138 tys. zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwiększenie dotacji jest potrzebne w związku ze składką zdrowotną.

- Założono inne wskaźniki. W związku z przyjętym rządowym projektem rozwiązania dotyczącego składki zdrowotnej dla rolników, ubytek środków to kwota, którą ta poprawka wskazuje - uzasadniała zmianę budżetu posłanka PO Krystyna Skowrońska, a rząd poparł zgłoszoną poprawkę. Zmianę poparli więc też posłowie.

50 mln to różnica we wpływach oczekiwanych i przewidywanych, wywołana wprowadzeniem płatności dla rolników od 1 kwietnia, a nie od 4 lutego. 

Komisja Finansów nie zgodziła się natomiast na przyjęcie poprawki negatywnie opiniowanej przez rząd, polegającej na zwiększeniu dochodów budżetu państwa w części 77 z tytułu podatku akcyzowego o kwotę 200.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach rezerwy celowej poz. 7 - Dopłaty do paliwa rolniczego. Posłowie J. Bogucki i A. Romanek zgłosili ją więc jako wniosek mniejszości. Uważali, że można zwracać 1,35  zł do litra, a nie 0,95, jak jest przyjęte obecnie.

Wnioski mają być głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się 25 stycznia.

Podobał się artykuł? Podziel się!