Ministerstwo Rolnictwa planuje – wbrew zapowiedziom, o których pisaliśmy wcześniej - dodatkowe obostrzenia w sprawie ASF: przygotowało projekt rozporządzenia, nakładający na gospodarstwa położone w obszarze objętym ograniczeniami  w związku z ASF, dokonujące uboju na potrzeby własne, obowiązek przeprowadzenia oprócz badania przedubojowego także badania poubojowgo. Ponadto na terenie strefy II wprowadzony ma być obowiązek pobierania próbek w kierunku  ASF.

O ile koszty pobierania próbek pokrywane są ze środków Inspekcji Weterynaryjnej to koszty badania przed- i poubojowego wraz z kosztami dojazdu pokrywane mają być przez rolników.

I chociaż projekt nie został skierowany do konsultacji społecznych, wypowiedziały się w tej sprawie izby rolnicze.

„Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak również Podlaska Izba Rolnicza mając na względzie jak najszybsze uwolnienie kraju od piętna ASF, akceptuje wprowadzane zmiany – podaje KRIR. - Jednakże nie może się zgodzić na dodatkowe obciążenia finansowe ponoszone przez rolników. Afrykański pomór świń jest bowiem chorobą zwalczaną z urzędu. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt wszelkie koszty, w tym związane z programem zwalczania tej choroby, pokrywane powinny być z budżetu państwa. Dlatego też Zarząd KRIR oczekuje, iż zarówno w przypadku tego projektu, jak również rozporządzenia, wyeliminowania przepisów nakładających na producentów trzody chlewnej dodatkowe koszty finansowe”.

Podobał się artykuł? Podziel się!