Rozporządzenie rozszerza katalog jednostek upoważnionych do wystawiania producentom rolnym ubiegającym się o certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Nowymi jednostkami upoważnionymi w tym zakresie są: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Eurocontrol Sp. z o.o. w Warszawie oraz Silliker Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Jednocześnie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie uzyskały możliwość wystawiania producentom rolnym zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększeniem zainteresowania certyfikacją integrowanej produkcji wśród rolników.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ku przypomnieniu integrowana produkcja jest dobrowolnym systemem gospodarowania, w którym producent prowadzi produkcję roślin z wykorzystaniem zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Integrowana produkcja umożliwia uzyskanie produktów rolnych o najwyższej wartości biologicznej i odżywczej, bezpiecznych dla zdrowia człowieka.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!