Obecnie, wg prezesa ANR Waldemara Humięckiego, Społeczne Rady Terenowe zapewniają, że „proces rozdysponowania gruntów został uspołeczniony i odbywa się pod rzeczywistą kontrolą rolników”. Opinię taką prezes wygłosił podczas spotkania 12 stycznia we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim.

Więcej: Będą zmiany w zasadach sprzedaży ziemi

Tego samego zdania nie są jednak izby rolnicze, które zaraz po tym spotkaniu, 24 stycznia 2017 r. wystąpiły do ministra rolnictwa „w sprawie działania Rad Społecznych działających przy ANR, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą”:

„Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że zgodnie ze zdaniem Prezesa ANR Rady Społeczne działające przy ANR są jedynie ciałem doradczo-opiniującym, a ich działalność nie jest konieczna przy gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę albo sprzedaż zależą jedynie od wyniku matematycznego, a czynnik społeczny jakim są Rady Społeczne nie muszą być brane pod uwagę przez ANR. Wiele wątpliwości budzi również praca samych Rad Społecznych. Brak jest jednolitych regulaminów funkcjonowania Rad Społecznych przy Dyrektorach OT ANR. Na posiedzeniach Rady Społecznej nie jest wymagane kworum, co powoduje, że często wystarczy tylko jeden przedstawiciel Rady Społecznej, aby było ważne posiedzenie.”

W związku z tym i wobec prowadzonych obecnie prac nad powołaniem KOWR, który przejmie zadania ANR związane z gospodarowaniem ziemią, KRIR oczekuje na „ustawowe umocowanie izb rolniczych w pracach Rad Społecznych przy nowotworzonej Instytucji, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą na wzór francuski. Izby rolnicze powinny być partnerem dla nowopowstałego podmiotu, jakim będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.”

A na jakiej podstawie w ogóle działają obecnie Społeczne Rady Terenowe i na jakiej podstawie członkowie tych rad ustalają zasady, które są stosowane przy  organizacji przetargów na danym terenie?