Niewypełnienie limitów produkcji to podstawa do skreślenia z rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Nowelizacja odsuwa tę groźbę w przypadku strat spowodowanych wyjątkowymi okolicznościami: powodzią, pożarem po uderzeniu pioruna, suszą czy mrozami. Straty mogą wystąpić u jednego lub kilku rolników.

Proporcjonalnie do strat będą obniżone limity produkcji.

Nowelizacja ma obowiązywać w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!