Projekt przygotowany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzęciem, wprowadza obowiązek informowania o napotkanym, porzuconym zwierzęciu - co oznacza też zakaz strzelania przez myśliwych do błąkających się po lesie psów i kotów - a także wprowadza zakaz stałego trzymania psów na łańcuchach.

We wtorek sprawozdaniem z prac podkomisji zajmowały się sejmowe Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Jak powiedział Suski, który jest wnioskodawcą projektu, podczas posiedzenia komisji wywiązała się "burzliwa dyskusja". Podkreślił, że PO - która opowiadała się za proponowanymi rozwiązaniami - w głosowaniu miała mniejszość, a posłowie PiS i SLD byli przeciwni projektowi. - Zwierzęta przed wyborami nabierają barw politycznych - ocenił Suski.

Poseł PiS Krzysztof Tołwiński powiedział, że projekt nowelizacji jest niedopracowany. Wymienił m.in. zapis, który określa, że zwierzę mogłoby być trzymane na uwięzi do 12 godzin dziennie, a np. łańcuch nie mógłby być krótszy niż trzy metry. - To rozwiązanie, którego nie da się wyegzekwować. Kwestia trzymania psów na łańcuchach nie jest kulturowa, ale praktyczna - zaznaczył.

Skrytykował także zapis, który zabrania strzelania przez myśliwych do błąkających się psów i kotów. - Te zwierzęta wyrządzają poważną szkodę wśród drobnej zwierzyny - ocenił. Podkreślił także, że w projekcie brakuje zapisów dotyczących obowiązkowego czipowania zwierząt domowych. Zaznaczył też, że zaproponowane w projekcie rozwiązania wiążą się ze skutkami finansowymi dla samorządów gminnych.

Projekt przewiduje, że każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota - w szczególności na uwięzi - musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.

Projekt przewiduje także zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.