Podkomisja powołana przez KRiRW w celu pracy nad zgłoszoną nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeanalizowała dziś poselski projekt i zaproponowała do niego poprawki. 

Autorzy dyskutowanego projektu nowelizacji zaproponowali, aby uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wymagało odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar przekracza 0,5 ha.

Jak stwierdził poseł Krzysztof Jurgiel, na takie łagodzące zmiany dotyczące niedawno wprowadzonego uregulowania naciskają wyborcy. 

Do poselskiego projektu swojej opinii nie przedstawił rząd, ale stanowisko resortu jest negatywne. Dlatego posłowie zaproponowali zmianę, która być może pozwoli jednak na wprowadzenie nowelizacji: chcą wyłączenia spod konieczności uzyskiwania zgody ministra działek graniczących z drogą publiczną i położonych między takimi działkami. Ma to pozwolić zachować w rolniczym użytkowaniu duże kompleksy dobrych gleb, jednocześnie zwalniając z uciążliwego postępowania tam, gdzie odrolnienie jest potrzebne i bezdyskusyjne, uzasadnione zabudową.

Jak informowali przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, rocznie wpływa 800-1000 wniosków o odrolnienie, po nowelizacji zaledwie 38 dotyczyło działek mniejszych niż 2 ha. Nowelizacja wywołała natomiast „dobrą tendencję” w gminach: przystąpiły do opracowywania kompleksowych planów zagospodarowania, co pozwala łatwiej oceniać propozycje wyłączeń.

Projekt będzie teraz przesłany do zaopiniowania i zajmie się nim KRiRW. 

Podobał się artykuł? Podziel się!