PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Mak i konopie wrócą na pola?

Mak i konopie wrócą na pola? Uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych nie wymagałaby zezwolenia; Fot. pixabay

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 29-11-2016 11:06

Tagi:

Mak niskomorfinowy i konopie włókniste miałyby być uprawiane bez zezwolenia, a tylko po zawiadomieniu o uprawie. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowany przez posłów Kukiz’15, wychodzi z założenia, że trzeba złagodzić wymogi dotyczące upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.Jak piszą posłowie w uzasadnieniu projektu, zmiany wymusza postęp technologiczny, który umożliwia szersze zastosowanie surowców uzyskanych z uprawy maku niskomorfinowego oraz przede wszystkim konopi włóknistych. Tymczasem zapotrzebowanie jest, ale obecne wymogi ograniczają areał upraw.

Uprawa tych roślin ma w Polsce długą tradycję, dopiero w ostatnich latach kojarzona jest z narkomanią.

W 1970 roku powierzchnia upraw konopi włóknistych w Polsce  wynosiła 14 019 hektarów i od tego czasu stale malała, by w 1992 roku wynieść jedynie 48 hektarów.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych znacząco zmalała. Według danych pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w latach 2004-2007 areały upraw tych roślin notowano na nieprzekraczające 1,3 tys. ha, a od roku 2010 r. nie przekraczają one 200-300 ha. Z kolei Główny Urząd Statystyczny podaje, iż w 2015 roku łączna powierzchnia upraw konopi włóknistych w Polsce wynosiła 581 ha – ten wzrost to efekt dopłat bezpośrednich (w 2015 r. 200 euro na ha). Dla porównania: we Francji uprawa samych konopi włóknistych zajmuje 10 000 ha.

W 2010 r. powierzchnia upraw maku wyniosła w Polsce w sumie 287 ha, w roku 2012 – 105 ha, a w 2014 r. - 101 ha. W 2015 r. import maku wyniósł ponad 10 tys. ton.

Obecnie sejmiki województw, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. zdrowia oraz ministra właściwego ds. rolnictwa, określają ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Według danych pochodzących z urzędów marszałkowskich, w ostatnim pięcioleciu faktyczna powierzchnia uprawy konopi włóknistych stanowiła od 8 do 31% powierzchni planowej. „Jest to niezaprzeczalnie spowodowane restrykcyjnymi regulacjami prawnymi, które skutecznie zniechęcają rolników do podejmowania upraw tych roślin” – zauważają posłowie i proponują zmiany. Motywują je sytuacją gospodarczą, ale także ekonomiczną rolników: „Szerokie spektrum możliwości zastosowania tych roślin daje dużą gwarancję ich zbytu, a stosunkowo niewielki nakład środków i pracy potrzebny do ich uprawy czyni te uprawy dla rolników opłacalnymi.”

Postęp genetyczny jest na tyle duży, że nie ma niebezpieczeństwa używania konopi i maku w celach narkotycznych – zauważają przy tym posłowie, ale aby  korzyści zrównoważyć z celami, jakie stawia ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, proponują system kontroli tych upraw - w złagodzonej formie. Miałby polegać na zawiadamianiu właściwych organów o planowanej uprawie maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w celu zapobieżenia nadużyciom. Zezwolenie na uprawę określałoby tylko powierzchnię uprawy maku i jego odmianę, uprawa konopi i maku niskomorfinowego nie wymagałaby zezwolenia.

Najważniejszy proponowany zapis miałby brzmienie:

„O zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych w celach, o których mowa w art. 45 ust. 2 lub ust. 3, zawiadamia się na piśmie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.

Zawiadomienie to zawiera informację o:

1) odmianie konopi włóknistej lub maku niskomorfinowego, która ma być uprawiana;

2) powierzchni uprawy konopi włóknistej lub maku niskomorfinowego;

3) numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, na której ma być prowadzona uprawa;

4) informację o zakresie i celu podejmowanej działalności;

5) zobowiązanie do przekazywania na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie wydaje zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze uprawiania maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych przez wnioskodawcę.”

A jak odróżnić mak lekarski od niskomorfinowego? Posłowie tak o tym piszą: „Ponadto, zdając sobie sprawę z istniejących wątpliwości związanych ze sformułowaniem art. 46 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odnośnie legalności uprawy maku polegających na dwojakiej możliwości interpretacji tegoż przepisu, sprowadzającej się do pytania czy zakres unormowania wspomnianego przepisu obejmuje także mak niskomorfinowy czyli taką roślinę, w której zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06 % w przeliczeniu na zasadę morfiny i na suchą masę wymienionych części rośliny czy tylko mak lekarski, w którym to zawartość na stanowi 0,06 % lub więcej, projektodawcy proponują wyraźne rozróżnienie tych dwóch odmian. Uprawa maku lekarskiego, w którym zawartość morfiny według odpowiednich współczynników przekracza 0,06 % w dalszym ciągu pozostawać ma pod restrykcyjną regulacją. Natomiast rośliny wykazujące znikome  właściwości narkotyzujące i psychoaktywne, którymi są mak niskomorfinowy i konopie włókniste, uprawiane będą na podstawie zliberalizowanych przepisów, jednakże wciąż pod kontrolą organów administracji publicznej” – podają autorzy nowelizacji.

Miałby być też uchylony przepis określający, że skup konopi włóknistych może prowadzić tylko podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel prowadzonej działalności.

Projekt został złożony w Sejmie 21 października 2016 r. 16 listopada skierowano go do opinii organizacji samorządowych i postanowiono o przeprowadzeniu procedury notyfikacyjnej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • galas 2016-11-29 23:08:49
    Bardzo słusznie. Ograniczenia w uprawie konopi włóknistych po prostu nie mają żadnego uzasadnienia.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.183.100
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!