Konferencja "Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa" została zorganizowana we wtorek przez senacką komisję samorządu terytorialnego i administracji państwowej we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Wśród jej tematów znalazły się m.in. podstawy prawne funkcjonowania sołectw, fundusz sołecki jako wsparcie działalności sołectwa czy propozycje instytucjonalnego wzmocnienia sołectw.

Karczewski podkreślił otwierając konferencję, że zna problemy i oczekiwania zarówno sołtysów, jak i mieszkańców wsi. - Oczywiście należy prowadzić debaty, dyskusje i wsłuchiwać się w głos nie tylko sołtysów, ale również mieszkańców - mówił.

Zaznaczył, że funkcja sołtysa na wsi jest istotna i ważna. - Sołtys spotyka się, ma olbrzymią wiedzę o wsi, wie, czego ludzie potrzebują, jakie są ich oczekiwania, wiele rzeczy, problemów trafia właśnie do niego - mówił marszałek Senatu.

- Jestem przekonany o tym, że sołtys jest takim liderem w swoim najbliższym środowisku, a lider może mieć olbrzymią rolę do odegrania i często sołtysi nie ograniczają się do tych swoich kwestii urzędowych, ale również biorą bardzo aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego - podkreślił.

Marszałek Senatu stwierdził, że obecnie wieś ulega zmianom. - Wieś wygląda i coraz zasobniej, piękniej i jest coraz lepiej zorganizowana - mówił. Dodał, że we wtorek spotyka się także z marszałkami województw, z którymi będzie rozmawiał o współpracy Senatu z samorządowcami. - Widać, że ta współpraca, a przede wszystkim debata i dyskusja jest możliwa, jest konieczna i oczekiwana - podkreślił.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski podziękował za możliwość zorganizowania konferencji i dodał, że jej uczestnicy wiążą z nią nadzieję na "poprawę statusu sołectwa i samego sołtysa".

- Naszym zdaniem już od dawna dojrzewa ten moment, kiedy należy zastanowić się nad usytuowaniem sołectwa w prawie samorządowym i poprawienia tego statusu, ale także zadziałania takiego, żeby to, co już jest dzisiaj zapisane było realizowane - stwierdził.