- Stanąłem po raz pierwszy do przetargu na ziemię z ANR – mówi czytelnik. - Przetarg jest ofertowy, czyli o tym kto zostanie wyłoniony jako dzierżawca decyduje punktacja wg podanych w ogłoszeniu o przetargu kryteriów. Jednym ze składników punktacji jest położenie gruntów oferenta na obszarach ONW. Konkretny zapis w warunkach przetargu mówi o "pobraniu przez oferenta za poprzedni rok płatności z ARiMR dla obszarów z ograniczeniami... tzw. płatności ONW". Rzecz w tym, że wielu rolników jeszcze takiej płatności za 2016 nie otrzymało, ze względu na opieszałość ARiMR. Prowadzone są masowe kontrole, które się przedłużają, ARiMR wydłużyła sobie termin rozpatrzenia wniosków do 30 czerwca 2017.  Jak rozumiem wolą prawodawcy było, aby dać preferencje tym rolnikom, którzy gospodarują w utrudnionych warunkach, to wydaje się być logiczne. ANR jednak stoi na stanowisku dosłownej interpretacji litery przepisu.

Więcej o kryteriach przetargów: Kto wygra przetarg na ziemię od ANR?

Zatem ten, kto miał szczęście otrzymać należne płatności z ARiMR zyskuje 10 pkt w przetargu ANR – co może być znaczące dla jego rozstrzygnięcia. Szczęście może więc być podwójne, a beneficjent podwójnie usatysfakcjonowany. Tylko czy o to chodziło autorom przepisów? Intencją prawodawcy było najwyraźniej wspieranie rolników gospodarujących w trudnych warunkach, co na terenie Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu wydaje się zrozumiałe. Skąd jednak wymóg fizycznego odebrania pieniędzy od ARiMR, a nie po prostu tego, aby osoba stająca do przetargu wykazała, że gospodaruje na obszarze ONW?

- Taka interpretacja jest niezgodna z wolą prawodawcy, bowiem w rzeczywistości uzależnia preferencje nie od rzeczywistych "ONW" oferenta, a od tego, komu ARiMR już wyliczyła i wypłaciła należność, a komu jeszcze nie, czyli od czynnika losowego – wskazuje czytelnik.

Jak podpowiada, możliwe są inne "dowody na ONW":

            - bezpośrednio z wykazu obszarów ONW zawartego w załączniku do rozporządzenia   MRiRW z 11.03.2009 Dz. U. nr 40 poz. 329,

            - pobranie płatności ONW w 2015 (wypłaty za 2015 są już chyba zakończone),

            - prawidłowo i terminowo złożony wniosek o płatność ONW w 2016,