Dyrektor Orzechowski stwierdził, że po zakończeniu po kilku latach negocjacji umowy CEFTA dotyczącej UE i Kanady w jej tekście skorygowano dział dotyczący stosunków inwestor – państwo. Umowa jest korzystna dla UE.

Wymiana handlowa z Kanadą jest niesymetryczna. Eksport kanadyjski do UE jest dziesięciokrotnie mniejszy niż unijny do Kanady.

Negocjatorom unijnym udał się wynegocjować ochronę wrażliwych dla UE sektorów rolnych. Z liberalizacji wyłączone zostały mięso kurze, jaja i produkty jajeczne.

Do najbardziej wrażliwych towarów przewidziane zostały kwoty taryfowe o cle poniżej dotychczas stosowanego.

W połowie czerwca KE zaproponuje akt prawny dotyczący CEFTA do akceptacji przez Radę Europejską, a później zostanie on skierowany do Rady UE.

W trakcie negocjacji powstał pomysł zastąpienia komisji arbitrażowych przez sąd inwestycyjny.

Polska wymiana handlowa z Kanadą jest niewielka, ale po wejściu w życie CEFTA może się zwiększyć.

Jeżeli chodzi o sektor rolno-spożywczy najwięcej kontrowersji dotyczyło spirytualiów i win. Dla Polski ten problem nie był istotny. Umowa CEFTA jest pozytywnie oceniana przez Ministerstwo Rozwoju.

Według Ministerstwa Rozwoju, umowa TTIP jest najszerszą umową handlową, jaką kiedykolwiek negocjowano. Ze strony UE brało w niej udział około stu negocjatorów a amerykańskiej około osiemdziesięciu. Omawiano sektor po sektorze i ustalano, jakie koncesje można wymienić, na jakie.

Komisja Europejska w trakcie negocjacji dbała o towary wrażliwe w dziale rolniczym. Specyficzny sposób amerykańskiej produkcji i reguły sanitarne są wnikliwie rozważane.

Po 13 rundach negocjacji TTIP obie strony, choć znajdują się na „okopanych pozycjach” , ale mają wiedzę jak można dokonać otwarcia rynku -powiedział dyrektor Orzechowski.

Według Ministerstwa Rozwoju nie ma niebezpieczeństwa otwarcia rynku rolnego dla USA bez kontroli UE.

Zdaniem wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, ministerstwo rolnictwa miało też wpływ na umowę CEFTA w części dotyczącej rolnictwa.