- Karta Dużych Rodzin to bardzo dobry sposób na docenienie roli rodzin wielodzietnych. Oprócz bezpośredniego wsparcia, Karta bardzo skutecznie promuje model rodziny wielodzietnej. Już teraz można zauważyć pozytywne skutki społeczne tam, gdzie została wprowadzona - mówi Władysław Kosianiak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej oferowanej przez miasta, gminy i powiaty. Pozwala to na obniżanie kosztów comiesięcznych rachunków oraz umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla całej wielodzietnej rodziny.

- Staramy się, aby oferowane przez nas zniżki miały realny wpływ na domowe budżety. To dlatego zwracamy koszty dojazdów do szkół na terenie naszej gminy czy obniżamy o połowę opłaty za wywóz śmieci - mówi Halina Wawruch, wójt gminy Żabia Wola. Do września kartę dużej rodziny wprowadziły 94 samorządy na terenie całego kraju. Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim (32), śląskim (12) oraz łódzkim (8). Kartę można wprowadzić zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i województwa. Pierwszą Wojewódzką Kartę Dużych Rodzin wprowadzono w sierpniu tego roku w województwie łódzkim.

- Ta Karta to przykład przemyślanego i skutecznego wspierania wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Dlatego wiele samorządów już ją wprowadziło, a pozostałych chcemy zachęcać, aby poszli w ich ślady - mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ministerstwo wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów "Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?". Znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak - krok po kroku - wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować.

Opisano w nim doświadczenia samorządów, które już od dłuższego czasu skutecznie wspierają wielodzietne rodziny, m.in. Lublina, Krakowa, Grodziska Mazowieckiego, powiatu wołomińskiego i tarnowskiego. Poradnik trafił do wszystkich samorządów. Można go również pobrać w formie elektronicznej ze strony ministerstwa.