Znowelizowane rozporządzenie w tej sprawie podpisała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Jak podkreśliła, na zmianę rozporządzenia miały wpływ postulaty od pracodawców - głównie z branż sezonowych, budownictwa i rolnictwa - którzy zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Według Fedak, aby rozpatrywać możliwość otwarcia rynku pracy na kraje spoza Unii Europejskiej, należy najpierw zbilansować wewnętrzne potrzeby rynku pracy.

Ponadto minister pracy na konferencji prasowej przedstawiła plany legislacyjne resortu. Według niej najpilniejszego rozstrzygnięcia wymagają przepisy związane z dokończeniem reformy emerytalnej, czyli ustawa o wypłacie emerytur z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), ustawa o wypłacie rent oraz ustawa o emeryturach pomostowych.

Minister zapewniła, że ostateczny projekt ustawy o wypłacie emerytur z OFE będzie gotowy do połowy lutego. Obecnie uwzględnianych jest ok. 60 opinii, które wpłynęły w drodze konsultacji społecznych. Dodała, że na wprowadzenie ustawy pozostało niewiele czasu, ponieważ ZUS musi zdążyć z przygotowaniem się do wypłat.

Zapowiedziała, że w ustawie znajdzie się system przejściowy, ponieważ emerytury z OFE miały być wypłacane, gdy zostanie zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak dodała, że resort rozważa dla kobiet np. "możliwość wypłaty programowanej przez pięć lat".

Ustawa regulująca nowy sposób naliczania rent ma według minister pracy spowodować to, by renty były naliczane na podobnych zasadach jak emerytury z nowego systemu, czyli aby ich wysokość była uzależniona od zebranych składek. Dodała, że resort chce, by pobierający renty mogli zarabiać bez ograniczeń.

Fedak zapowiedziała, że rozwiązania dotyczące ustawy o emeryturach pomostowych będą przedmiotem prac Komisji Trójstronnej. Dodała, że resort pracy przedstawi do końca lutego co najmniej dwa warianty tej ustawy. Przepisy miałyby zostać uchwalone do czerwca 2008 r.

Ministerstwo pracuje także nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Fedak poinformowała, że ustawa będzie regulowała kwestie zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, a odpowiedzialny za tę dziedzinę miałby być pełnomocnik w ministerstwie pracy.

Trwają także prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której m.in. pojawią się rozwiązania dotyczące aktywizacji osób po 50. roku życia. Projekt miałby być gotowy do połowy roku. Chodzi m.in. o to, aby z usług urzędów pracy, np. szkoleń zawodowych, mogły korzystać nie tylko osoby bezrobotne, ale także zagrożone utratą pracy.

Resort przygotowuje ponadto ustawę rodzinną oraz ustawę o rodzicielstwie zastępczym.

Fedak odniosła się także do postulatu NSZZ "Solidarność", aby rozpocząć negocjacje wysokości wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w sferze budżetowej. Jak poinformowała Fedak, taki wniosek został skierowany do zespołu ds. budżetu Komisji Trójstronnej, który ma wypracować wnioski na posiedzenie plenarne Komisji zaplanowane na 15 lutego.

Fedak pytana o nieprzekazanie przez ZUS 900 tysiącom kobiet składek do OFE za urlopy macierzyńskie i wychowawcze w latach 1999- 2000 (o czym w poniedziałek napisała "Gazeta Wyborcza"), podkreśliła, że jest to "problem informatyczny, czyli problem do rozwiązania przez ZUS, w jaki sposób te składki szybko zebrać, naliczyć i przekazać do OFE".

Chłoń-Domińczak dodała, że ZUS musi określić czy te osoby na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych nie miały innego tytułu do ubezpieczenia i po tej weryfikacji zostanie sprecyzowana ostateczna kwota nieopłaconych składek.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!