To samo daje się zaobserwować od lat: gmina nie chce powołać komisji szacującej straty. Rolnik nie ma dokumentu potwierdzającego szkody. Nie zabiega o niego nawet zbyt usilnie – bo i tak nie wie, jaką pomoc za pół roku zaoferuje ARiMR, a z oferowanej dotąd w postaci preferencyjnych kredytów nie ma zamiaru korzystać.

Po ogłoszeniu przez MRiRW naboru wniosków (trwał od 29 listopada do 5 grudnia) „na pomoc w postaci 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw” rolnicy pytali o zasady pomocy.

"W październiku br. przyjmowane były wnioski na -  <Pomoc klęskowa> w gospodarstwach, w których powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Pomoc przysługiwała - gdy wysokość straty w danej uprawie wyniosła co najmniej 70%. W naborze tym - ujemne skutki przezimowania /wymarznięcia/ zostały wyłączone.  Obecny nabór wniosków do 5 grudnia br. - <Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych>  tj.  grad, huragan, deszcz nawalny, susza i ujemne skutki przezimowania - przysługuje jeżeli w danej uprawie wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%. Natomiast jeśli straty były od 70% do 100% pomocy nie przewidziano?! Pytanie - dlaczego bardziej poszkodowani nie będą objęci pomocą?" – takie pytanie nadesłane przez czytelnika przekazaliśmy do ministerstwa.

Odpowiedź jest następująca:

„Zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja, wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu.”