PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

MRiRW: Zamiana PEG na system ewidencji gruntów niemożliwa

MRiRW: Zamiana PEG na system ewidencji gruntów niemożliwa MRiRW nie widzi możliwości odejścia od PEG wyznaczanych na podstawie ortofotomap. Foto: pixabay

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę sposobu ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich przez ARiMR. Rezygnacja z PEG na rzecz danych z ewidencji gruntów jest wykluczona.KRiR trzykrotnie od ubiegłego roku zwracało się w tej sprawie do ministerstwa. Postulat uporządkowania zasad ustalania maksymalnego kwalifikowanego obszaru gruntów rolnych do dopłat bezpośrednich znalazł się m.in. we wnioskach KRiR z VII i VIII Posiedzenia Krajowej Rady. Na początku września br. izby poinformowały resort również o skargach napływających od rolników z województwa dolnośląskiego. Chodziło o przypadki zawiadamiania przez ARiMR organów ścigania o próbach wyłudzenia nienależnych środków przez rolników, choć złożyli oni wnioski o płatności na gotowych spersonalizowanych formularzach przesłanych przez ARiMR.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przesłał wreszcie do KRiR szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie, przygotowane przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W nadesłanej odpowiedzi czytamy, iż:
„System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) ustanowiony jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego, które muszą być przez Polskę stosowane. Podkreślić należy, iż rolnicy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej podlegają takim samym zasadom weryfikacji powierzchni, a żadna dowolność państw członkowskich w tym zakresie nie może być stosowana. Zasady ustalania potencjalnej maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności powierzchni ewidencyjno-gospodarczej (PEG) z wykorzystaniem ortofotomapy wynikają wprost z przepisów prawa wspólnotowego, które muszą być bezwzględnie stosowane przez każde państwo członkowskie. Maksymalna powierzchnia referencyjna (PEG) została określona w systemie LPIS dla danej działki referencyjnej zgodnie z art. 5 ust 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014. Zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 4 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278) jednolita płatność obszarowa przysługuje do powierzchni gruntów rolnych nie większej niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a ww. rozporządzenia Komisji nr 640/2014.”
Resort argumentuje, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązane są do ustanowienia zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, w tym do prowadzenia systemu identyfikacji działek rolnych, ustanowionego na podstawie map lub dokumentów, przy czym korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, najlepiej obrazów lotniczych lub satelitarnych.

System Identyfikacji i Działek Rolnych (LPIS) od 2005r. działa w technologii geograficznych systemów informacyjnych. Rolą tego systemu jest stwierdzenie, czy dana działka zadeklarowana do płatności istnieje, czy jest położona na terenach uprawnionych do dopłat, i czy powierzchnia lub suma powierzchni działek rolnych położonych na danej działce ewidencyjnej nie przekracza powierzchni uprawnionej do dopłat tzw. powierzchni ewidencyjno - gospodarczej, zwanej PEG.

W wyjaśnieniach Agencji czytamy też: „Kontrole administracyjne prowadzone są w oparciu o powierzchnie referencyjne systemu LPIS oraz materiały graficzne, na których rolnik zaznacza położenie działek rolnych na danej działce ewidencyjnej. W systemie informatycznym ARiMR zaimplementowane są wcześniej wyznaczone powierzchnie PEG. Pola zagospodarowania, na podstawie których określana jest powierzchnia PEG, są wykonane z dokładnością odpowiadającą dokładności ortofotomapy.”

Powierzchnie PEG stanowią różnicę pomiędzy powierzchnią całkowitą działki referencyjnej, a powierzchnią obszarów nieuprawnionych do płatności (np. lasy, wody, drogi, siedliska itp. ), których granice są określone na podstawie ortofotomapy.

Minister przyznaje, iż obowiązkiem ARiMR, jako Agencji Płatniczej jest utrzymywanie w stanie aktualności baz danych referencyjnych LPIS oraz wykorzystywanie na bieżąco wszystkich dostępnych materiałów źródłowych stanowiących podstawę modyfikacji danych referencyjnych LPIS. Źródłem zmian danych referencyjnych LPIS, będącym też podstawą zmian maksymalnej powierzchni kwalifikowanej do płatności (PEG), są: nowe ortofotomapy przedstawiające zmiany użytkowania gruntu,informacje pochodzące z wyników kontroli na miejscu, informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu zasygnalizowane przez rolnika na materiale graficznym załączonym do wniosku spersonalizowanego, oraz informacje pozyskane z państwowego rejestru ewidencji gruntów.

Aktualizacja powierzchni PEG prowadzona jest w kontekście pojedynczej działki referencyjnej i ma zapewnić jej co najmniej trzyletnią aktualność, tzn. do momentu wymiany danych dotyczących ortofotomapy (ortofotomapy są wymieniane w cyklu 5 letnim), lub do momentu otrzymania bardziej aktualnych danych.

Rolnikowi wraz ze spersonalizowanym wnioskiem przekazywane są informacje dotyczące maksymalnego obszaru kwalifikującego się do jednolitej płatności obszarowej na danej działce referencyjnej. Ma on jednak obowiązek wymienić szczegóły pozwalające na identyfikację wszystkich działek rolnych w jego gospodarstwie, ich powierzchnię, położenie oraz użytkowanie . Musi też zgłaszać wszelkie zmiany w zakresie danych wpływających na zakwalifikowanie do płatności, w tym zmiany danych podanych w spersonalizowanym formularzu, otrzymanym od Agencji.

„Rolnik ma zatem możliwość zanegowania wyznaczonego przez ARiMR maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) w ramach poszczególnych działek referencyjnych, jeżeli uzna, że nie znajduje on potwierdzenia w oparciu o aktualny stan faktyczny. W takim przypadku, Agencja ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i dokonać ewentualnej korekty ustalonych w systemie LPIS powierzchni referencyjnych (PEG).” – czytamy wyjaśnieniach resortu.

Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że PEG ulega zmianie jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej powierzchni deklarowanej do płatności na poszczególnych działkach referencyjnych, a wartością wyznaczonego maksymalnego kwalifikowanego obszaru. W takim przypadku, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek wyjaśnić stwierdzone nieprawidłowości, w oparciu o przepisy ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ uzna, że powierzchnia zgłaszana do płatności przez rolnika znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym, to wówczas płatności przyznawane są do powierzchni deklarowanej przez rolnika, a dane zawarte w systemie LPIS podlegają aktualizacji (zgodnie z deklaracją rolnika). Natomiast, jeżeli powierzchnia zadeklarowane przez rolnika, nie znajdzie potwierdzenia w danych referencyjnych, płatność jest przyznawana do powierzchni ustalonej w systemie LPIS (po wyjaśnieniach).
Resort tłumaczy się również z padających ze strony rolników zarzutów, że Agencja opiera się na nieauktualnych danych. Jak dowiadujemy się z pisma skierowanego do KRiR: „W ARiMR wdrożony został system oraz pozyskane zostały narzędzia umożliwiające wykonywanie na bieżąco aktualizacji danych referencyjnych LPIS przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników ARiMR. Działania te umożliwiają wyjaśnianie rozbieżności i aktualizację danych w LFIS jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania płatności. A zatem ustalenie maksymalnej powierzchni kwalifikowalnej do płatności (PEG) następuje bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR i jest wykonywane na podstawie wszystkich dostępnych materiałów tj. ortofotomapy, wyników kontroli na miejscu, deklaracji i wyjaśnień składanych przez rolników. Dzięki wdrożonemu w ARiMR systemowi bieżącej aktualizacji powierzchni referencyjnych, stworzono możliwość ustalania powierzchni przez pracowników biur powiatowych w trakcie wizyty rolnika lub po jego uprzednim wezwaniu.”

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)

 • Pracownik bagna 2017-10-02 19:03:46
  Do ela, Ty rolnikiem też być nie musisz mądralo. A jak wszyscy się zwolnią z BP, to kto Ci pieniążki wypłaci, Pan Minister? Nie, wypłaci Ci je "swój" czy tam "wasz" ale za 2x większą pensję, tak jak w KOWR. I to będzie dobre, prawda?
 • do ela 2017-10-02 11:54:45
  Ela praca w ARiMR też nie obowiązkowa. Nikt Cię tam nie trzyma.
 • ela 2017-10-02 09:09:24
  Czy J23 to wynajęty hejter? Pamiętaj J23: składanie wniosków o przyznanie płatności nie jest obowiazkowe.
 • Pracownik bagna 2017-10-01 20:12:23
  Dobrze was szkolą agencie J23, jak nie lenie w tych BP, to pewnie gardzą rolnikami. Świetne stare metody, żeby podzielić ludzi w kraju. Zmartwię Cię - wydaje mi się, że większość rolników tego nie kupi. Bo większość wie, że jak pojadą do miasta to wszyscy traktują ich normalnie. Bo mają wykształcone dzieci, które poszły do miast albo w nich pracują i nikt ich z tego powodu nie dyskryminuje. Bo mają za sąsiadów lub wspólników w biznesie "miastowych" i współżyją z nimi jak z krajanami ze wsi. We wszystkich moich komentarzach nigdy nie obrażałem rolników, a jak piszę cokolwiek, to zawsze zwracając się do innych używam wielkiej litery (jak byś nie wiedział: robię to z szacunku). Zresztą, gdybym uważał rolników za głąbów, co sugerujesz, to bym nie udzielał się na forum farmera bo jest to portal o tematyce rolniczej i myślę, że głównie dla rolników. Tak więc nie próbuj tych brudnych gierek w stosunku do mojej osoby bo jesteś zbyt słaby w te klocki. I jeszcze jedno: w dzisiejszych czasach poziom wykształcenia, a raczej wiedzy i możliwości dostępu do niej, ale również poziom materialny między wsią i miastem bardzo się wyrównał i tylko "głąb" mógłby uważać wszystkich ludzi mieszkających na wsi za "głąbów". Co nie znaczy, że na wsi w i mieści "głąby" nie występują. No i na koniec: w BP często pracują mieszkańcy wsi.
 • J23 2017-10-01 13:29:14
  Tym bardziej ze mnie glabem nazywacie. Jak widać pracownicy agencji maja się za lepsza rasę. Ochyda.
 • J23 2017-10-01 13:05:07
  Tak czy inaczej pracownicy BP to nieroby. Ja tam zdania nie zmienie. Na bruk z nimi. Przez nich rolnicy nie maja doplat na czas i wiecznie problemy tylko robia. Nie żałuję ich sorry. Czy jestem glabem czy nie won z takimi.
 • Sisu 2017-10-01 11:04:51
  Pracownik bagna ma racje!! A ty glabie sie ppd niego nie podszywaj. Wymyslilem juz ci nick- glab
 • Pracownik bagna 2017-10-01 10:32:43
  Pewnie tak będzie (o czym zresztą wcześniej napisałem), a później przyjdą następni i wywalą Przełożonego pracownika bagna i J23. A nie, nie wywalą, bo ich tam nigdy nie zatrudnią, będą im za to płacili za nieprawdziwe komentarze w internecie...
 • J23 2017-09-30 23:56:39
  Pracowniku bagna wes sie za prace bo doplat rolnicy przez ciebie nie maja. Bo sie obijasz. To przez was pracowników BP sa takie opuznienia bo wam sie pracować nie chce. Tyle w temacie.
 • Przelozony pracownika bagna 2017-09-30 23:48:35
  Spokojnie przyjdzie czas pracowniku bagna i tez zostaniesz zwolniony i swiat sie nie zawali. Nie ma ludzi nie zastąpionych. Skończą sie twoje udręki. Przestaniesz tu skamlac. Było ANR, ARR poszli na bruk i nic się nie dzieje. Zaraz będzie kolej na ARiMR. Wtedy zacichniesz grzecznie.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.160.119
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!